Στο πλαίσιο του προγράµµατος εκσυγχρονισμού των υποδομών της Θεολογικής Σχολής, η Κοσµητεία προέβη στην εκ βάθρων ανακαίνιση της Αίθουσας Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας. Η πορεία των εργασιών και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στο σύντομο αφιέρωμα, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σταδιακά η Θεολογική Σχολή παρέχει τις δέουσες υποδοµές έρευνας και διδασκαλίας, αντάξιες τόσο του ιστορικού της χαρακτήρα, όσο και αντίστοιχων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και του εξωτερικού.

Η Κοσµητεία εκφράζει τις θερµές της ευχαριστίες προς τους: κ. Δ. Αλεξόπουλο, κ. Θ. Λιάπη, κ. Σ. Μουτάφη, κ. Μ. Οικονόµου, κ. Φ. Ροϊνό, κ. Γ. Παλαιοπάνο (Ηλεκτρολόγο) και τις ευπρεπίστριες κ. Αικ. Ξάνθου και κ. Ειρ. Μαρµαρά για την ουσιαστική συνδροµή τους στην υλοποίηση ενός απαιτητικού -εν µέσω πανδηµίας- έργου και αναµένει την οµαλοποίηση της υγειονοµικής κατάστασης, έτσι ώστε διδάσκοντες, φοιτητές και προσωπικό να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ανακαινισµένες σύγχρονες υποδοµές.

Μετά τιμής,

Ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.