Οικουμενικό Πατριαρχείο-Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνήλθε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου υπό την προεδρία του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, απέρριψε ως «απαράδεκτη και προτεσταντικής προελεύσεως» την Εκθεση της Νομικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου – γνωμάτευση για τον Κατάλογο των Υποψηφίων προς αρχιερατεία και την εκλογή Μητροπολίτη Σικάγου.

Το Πατριαρχείο απεφάσισε όπως συμπεριληφθούν στον Κατάλογο όλα τα ονόματα των ιεραρχών οι οποίοι υπηρετούν σε Εκκλησιαστικές Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου εκτός Αμερικής και οι οποίοι όμως είχαν υπηρετήσει ως ιερείς σε κοινότητες της Αρχιεπισκοπής.

Αποκαλύπτουμε ότι έγινε εκτενής συζήτηση κατά την οποία με πρωτοφανές πείσμα αντιστεκόταν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος επιμένοντας στην Εκθεση την οποία, κατά πληροφορίες μας, ο ίδιος μεθόδευσε. Ωστόσο, με μια τελική αποφασιστική παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, αποφασίστηκε τελικά να αναθεωρηθεί από την Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ο Κατάλογος των Υποψηφίων.

Στον Κατάλογο δεν θα γραφτούν συγκεκριμένα ονόματα αρχιερέων, αλλά θα γράφεται ότι αυτοδικαίως υποψήφιοι είναι όλοι οι αρχιερείς της Αμερικής και όσοι αρχιερείς του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχουν διακονήσει στην Αμερική.

Επειτα από αυτό ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος είπε πως «και έτσι να γίνει, στο τέλος εμείς θα εκλέξουμε αυτόν που θέλουμε, αφού εμείς θα κάνουμε το τριπρόσωπο». Η δήλωση αυτή του κ. Δημητρίου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα οποία είδαν ένα διαφορετικό πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.

Το Σικάγο δεν θα έχει Μητροπολίτη ούτε τα Χριστούγεννα. Η εκλογή θα γίνει στη συνεδρία της Συνόδου του Φαναρίου στις 8 Φεβρουαρίου 2018.

Ο Αρχιεπίσκοπος επί μισή ώρα έπλεκε το εγκώμιο του Επισκόπου Ζήλων κ. Σεβαστιανού για την Μητρόπολη Σικάγου, μιλώντας για τα προσόντα του και το σημαντικό του έργο που επιτελεί στην Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα διευθύνοντας 25 χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος παρέδωσε την Εκθεση της Νομικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από 17 σελίδες και η οποία βρίσκεται στη διάθεση του «Εθνικού Κήρυκα», έχει ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2017 και φέρει την ένδειξη «Εμπιστευτική Νομική Αναφορά».

Η πεμπτουσία αυτής της απόρρητης Εκθεσης είναι πως δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου ο οποίος υπηρετεί σε Εκκλησιαστική Επαρχία του Εξωτερικού και ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως ιερεύς στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Αυτό παρεμπόδιζε την υποψηφιότητα των ιεραρχών Τορόντο κ. Σωτηρίου, Μεξικού κ. Αθηναγόρα, Σουηδίας κ. Κλεόπα και Δαρδανελίων κ. Νικήτα. Υπογραμμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος εξ’ αρχής μετέρχεται διάφορους τακτικισμούς, προκειμένου να αποκλειστεί η υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Δαρδανελίων κ. Νικήτα.

Ωστόσο, η Εκθεση αυτή γνωματεύει πως «κατ’ οικονομία» μπορεί να ισχύσει το λεγόμενο «μεταθετό», δηλαδή εν ενεργεία Μητροπολίτης που υπηρετεί σε Μητρόπολη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να μετατεθεί στη Μητρόπολη Σικάγου. Πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» αναφέρουν ότι ο Μητροπολίτης Ντιτρόιτ κ. Νικόλαος επιθυμεί να μετατεθεί στη Μητρόπολη Σικάγου.

Η «Εμπιστευτική Νομική Αναφορά» απευθυνόταν στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και την υπέγραψαν οι συγκροτούντες τη Νομική Επιτροπή του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου διορισθέντες από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο: Κάθριν Μπουφίδου, Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής, Δημήτριος Μόσχος-Συμπρόεδρος Νομικής Επιτροπής.

Υποβάλλεται εκ μέρους των κάτωθι συμφωνούντων μελών της Νομικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου:

Κάθριν Μπουφίδου Γουώλς (Πρόεδρος), Αμεσος Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια, Αρχων Δημήτριος Μόσχος(Συμπρόεδρος) -Μητρόπολις Βοστώνης, Αρχων Γεώργιος Τσαντίκος -Αμεσος Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια, Αρχων Βασίλειος Μαριάνης -Μητρόπολις Ατλάντας, Αρχων Πήτερ Κλάιντ Παπαδάκος -Μητρόπολης Πιτσβούργου, Αρχων Γεώργιος Γ. Δήμος -Μητρόπολις Αγίου Φραγκίσκου, Μαρία Λόγου -Αμεσος Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια.

Διευκρινίζεται ότι ο Αρχων κ. Γεώργιος Τσαντίκος είναι διορισμένος αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου. Τυγχάνει επίσης και πρόεδρος της «Ηγεσίας των 100». Επίσης, η κυρία Μαρία Λόγου (Λογοθέτη είναι το σωστό επώνυμό της) είναι διορισμένη πρόεδρος της Εθνικής Φιλόπτωχου της Αρχιεπισκοπής.

Στη σελίδα 8 της «Εμπιστευτικής Νομικής Αναφοράς» αναφορικά με το προκείμενο θέμα υποψηφιότητας ιεραρχών υπηρετούντων εκτός Αμερικής όπως οι προαναφερθέντες, αναγράφονται τα εξής:

«Εχομεν επίσης πληροφορηθεί ότι ετέθη ερώτημα εάν υπάρχει η δυνατότης προσθήκης ονομάτων Μητροπολιτών υπηρετούντων εις άλλας Μητροπόλεις μη ανηκούσας εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής. Από νομικής απόψεως έστω και εάν δεν υπήρχε το εμπόδιον της αλλαγής του καταλόγου μετά την έγκρισίν του, δεν βλέπομεν να υπάρχει εξουσιοδότησις εις το Σύνταγμα και τους Κανονισμούς η οποία να εξουσιοδοτεί την εις τον κατάλογον προσθήκην Μητροπολιτών υπηρετούντων εις Μητροπόλεις αι οποίαι δεν είναι Μητροπόλεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής».

Η απόρρητη νομική έκθεση μάλιστα επικαλείται το Αμερικανικό Αστικό Δίκαιο. Αναγράφεται συγκεκριμένα το εξής: «Ειδικώτερον, και εξ’ επόψεως του Αμερικανικού Αστικού Δικαίου, εφιστώμεν την προσοχήν εις την διαφοράν μεταξύ της Αγγλικής γλώσσης αναφορικώς προς την εκλογήν Μητροπολίτου, και της γλώσσης αναφορικώς προς την εκλογήν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, διαφοράν διαπιστουμένην εις το Αγγλικόν κείμενον του Συντάγματος».

Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος κ. Πολ Λίλλιος από το Σικάγο και πρώην δικαστής, με απόρρητη επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2017 εξηγεί λεπτομερώς πως αν και είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, εν τούτοις δεν προσυπέγραψε την «Εμπιστευτική Νομική Αναφορά».

Χαρακτηρίζει μάλιστα «προβληματική» την προσέγγιση θέματος υποψηφιότητας ιεραρχών εκ Μητροπόλεων του εξωτερικού και υπογραμμίζει πως αρμόδια για να αποφανθεί για τέτοιου είδους κανονικής φύσεως θέματα είναι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Επίσης, ο δικηγόρος κ. Θεόδωρος Θεόφιλος από το Hinsdale του Ιλινόις με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2017, καταφέρεται απροκάλυπτα εναντίον της «Εμπιστευτικής Νομικής Αναφοράς» την οποία χαρακτηρίζει ως «προκλητική» και υπογραμμίζει πως «δεν θα περίμενα ποτέ να βγει από την Αρχιεπισκοπή μία τέτοια επικοινωνία».

Υπογραμμίζει ότι

«το Καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί εντός του καταλλήλου κανονικού του περιεχομένου και βαδίζουμε σε επικίνδυνο δρόμο όταν καλούμε δικηγόρους να εξάγουν ένα τελικό συμπέρασμα για την εφαρμογή του Συντάγματος για θέματα βασισμένα σε κανονικές αρχές».

Τονίζει στον Πατριάρχη πως «το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνθηκε σε μία Επιτροπή δικηγόρων γ’ αυτό το θέμα είναι εξόχως διασπαστικό».

Εθνικός Κήρυκας-Θ. Καλμούκος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.