Τήν Κυριακή 21η Ἰουλίου 2019, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κινούμενος ἀπό ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία καί πατρική ἀγάπη πρός τούς κατοίκους τοῦ Καστελλορίζου, μετέβη καί πάλι κατά τήν συνήθη τακτική του, πρίν τήν συμπλήρωση μηνός ἀπό τήν προηγουμένη ποιμαντική του ἐπίσκεψη, στό ἀκριτικότερο αὐτό νησί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Γεώργιο Κακακιό καί τόν Ἱεροψάλτη κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη.

Ἐκεῖ τόν ὑποδέχτηκαν, ὅπως πάντοτε μέ μεγάλη χαρά καί ἔκδηλη ἀγάπη, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί μοναδικός Ἱερεύς τοῦ νησιοῦ, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μαλτέζος, οἱ τοπικές Ἀρχές, οἱ κάτοικοι καί ὁ Στρατιωτικός Διοικητής τοῦ νησιοῦ Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Γρηγόριος Γαρουφαλιάς.

Σημειώνεται ὅτι αὐτήν τήν ἐποχή τό Καστελλόριζο κατακλύζεται ἀπό δεκάδες οἰκογένειες προσωρινά παλιννοστούντων ὁμογενῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι κατά τρόπο ἀξιοθαύμαστο καί ἐπαινετό, καίτοι ἀνήκουν στήν τρίτη ἤ καί τέταρτη γενεά τῶν ἀποδήμων Καστελλοριζίων, ἐπανακάμπτουν ἔστω καί γιά λίγο διάστημα στίς πατρογονικές τους ἑστίες, γιά νά περάσουν ξέγνοιαστα τίς μέρες τῶν διακοπῶν τους, στηρίζοντας ἔμπρακτα, τόσο ἠθικά, ὅσο καί ὑλικά τήν γενέθλια γῆ τῶν πατέρων τους πού ὑπεραγαποῦν καί πάντα ὀνειρεύονται.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἔχοντας γνώση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ καί ἐπιθυμώντας νά συμβάλλει ὡς πνευματικός Πατέρας στήν περαιτέρω σύσφιγξη τῶν δεσμῶν ἀγάπης καί ἀληλλεγγύης τῶν ἀποδήμων ἀλλά καί τῶν μονίμων Καστελλοριζίων κατοίκων, ἀρχικά τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου «Πηγαδιοῦ», μέ συλλειτουργούς του τόν π. Γεώργιο Μαλτέζο καί τόν Διάκονό του π. Γεώργιο Κακακιό.

Τό ἀναλόγιο κόσμησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Γεώργιος Καραβέλατζης καί ὁ κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης. Πραγματικά ὁ Ναός αὐτός, ὁ ὁποῖος τόν ὑπόλοιπο καιρό παραμένει κλειστός καί παραμελημένος, «ἐμνήσθη ἡμερῶν ἀρχαίων» καί ἐποχῶν δοξασμένων, τοῦ καιροῦ τῆς «Μεγίστης» ἀκμῆς τοῦ νησιοῦ, ἀφοῦ κατεκλύσθη καί πάλι ἀπό πλῆθος πιστῶν, πού προσῆλθαν μέ μεγάλη χαρά καί ἱκανοποίηση νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά προσκυνήσουν τήν ἐφέστια Εἰκόνα τοῦ Τροπαιοφόρου Ἁγίου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀφορμώμενος ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, μίλησε διεξοδικά γιά τήν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων, καθώς καί γιά τήν ἐλεύθερη ἀποδοχή ἀπό τόν καθένα μας τοῦ Χριστοῦ ἤ τοῦ σατανᾶ στήν ζωή μας, γεγονός πού περιγράφει ἡ συγκεκριμένη περικοπή μέ τήν ἀναφορά δύο παραδόξων καί ἀλληλοσυγκρουόμενων καταστάσεων:

Ἀπὸ τὴ μία μεριά, οἱ δαίμονες ἀναγνωρίζουν τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τρέμουν τὴν δίκαια κρίση Του, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἀρνοῦνται νὰ Τὸν δεχτοῦν. Τὰ δαιμόνια Τὸν παρακαλοῦν νὰ μὴν τὰ στείλει ἀπὸ τώρα στὸ αἰώνιο σκοτάδι, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ μποῦν στὴν ἀγέλη τῶν χοίρων. Τὸν παρακαλοῦν γιατί δὲν ἔχουν καμία ἐξουσία ἐπάνω στὴν κτίση, οὔτε βέβαια ἐπάνω στοὺς ἀνθρώπους, ἂν δὲ τὸ ἐπιτρέψει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος προσβλέπει καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν σωτηρία μας. Ἔτσι ὁ Χριστὸς τὸ ἐπιτρέπει, θέλοντας νὰ δείξει σὲ ὅλους ὅτι ἐκεῖ ποὺ ἐνεργοῦν τὰ δαιμόνια, τὰ ἀποτελέσματα εἶναι καταστροφικὰ καὶ πολλὲς φορὲς θανατηφόρα, τόσο γιὰ τὴν ψυχὴ ὅσο καὶ γιὰ τὸ σῶμα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, παρὰ τὴν τόσο συγκλονιστικὴ ἀποκάλυψη τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ, παρὰ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δυὸ δαιμονισμένων, ὁ λαὸς τῆς πόλης ἀντὶ νὰ δεχτεῖ τὸν Χριστό καί νά ζητήσει βοήθεια, τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὰ ὅρια τῆς πόλης τους. Μὲ τὸν τρόπο ποὺ συμπεριφέρονται ἀποδεικνύουν ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν διακατέχονται ἀπὸ δαιμόνια, ἀλλὰ εἶναι συντεταγμένοι μὲ τὰ ἔργα τοῦ σκότους, εἶναι συμβιβασμένοι μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἀνομία, καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν πνευματική τους θεραπεία, οὔτε νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς…

Μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας προσεφέρθη στήν αὐλή τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὁ πρωινός καφές στούς ἐκκλησιασθέντες, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθῇ, νά γνωρίσει προσωπικά τόν καθένα καί νά συνομιλήσει ἐπικοδομητικά μέ ὅλους, ἐκθέτοντας τίς σκέψεις του καί τίς πρωτοβουλίες, πού ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά ὑλοποιοῦνται γιά τήν διάσωση ἐκ τῆς ἐρειπώσεως καί τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἐνοριακοῦ τούτου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Γιά τόν σημαντικότατο αὐτό σκοπό, ἡ τοπική Ἐκκλησία εἶχε προετοιμάσει καί τό ἴδιο βράδυ διοργάνωσε μιά ἰδιαίτερη μουσική βραδιά στήν πλατεία τῶν Χωραφιῶν, ἡ ὁποία βασίστηκε στόν ἐθελοντισμό καί τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων πού συμμετεῖχαν. Ἀκούραστα ὁ κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης μέ τήν ἀνεκτίμητη βοήθεια τῆς οἰκογενείας τῆς κ. Αἰκατερίνης Κοκκάλα, τῆς οἰκογενείας Μ. Μαγιάφη τῆς ταβέρνας «Τά Πλατάνια» καί πολλῶν ἄλλων ἐθελοντῶν, προετοίμασαν πλούσια ἐδέσματα πού προσεφέρθησαν στούς πολυπληθεῖς συνδαιτυμόνες. Τήν βραδιά, μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ στενοῦ συνεργάτη μας κ. Γεωργίου Καραβέλατζη, ἐπένδυσαν μελωδικότατα δύο μουσικά συγκροτήματα, πού σκόρπισαν τό κέφι καί θύμισαν σ’ ὅλους τίς παλαιότερες ὡραῖες καί ἀνέμελες ἐποχές μέ τά παραδοσιακά καί εὐπρεπή γλέντια πού ἀποτελοῦσαν εὐκαιρία τῶν ἀνθρώπων γιά ἀνανέωση μέσα ἀπό τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες, ἕνα τρόπο γιά ἐκτόνωση μέσα ἀπό τό φαγοπότι, τόν χορό και τό τραγούδι, ἀλλά περισσότερο μιά εὐκαιρία γιά ἐπικοινωνία καί συναντίληψη μεταξύ τους.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ὡς οἰκοδεσπότης, κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἔλαβε τόν λόγο, καλοσωρίζοντας καί εὐχαριστώντας ὅλους γιά τήν παρουσία καί τήν συμμετοχή τους, ἐνῶ μέ τόν χαρισματικό του τρόπο ἐπαίνεσε ἰδιαιτέρως τούς Καστελλοριζίους ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί τήν οὐσιαστική στήριξη στό νησί τῶν πατέρων καί τῶν προγόνων τους. Μίλησε ἀπό καρδιᾶς γιά τίς δρομολογημένες ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν κατεύθυνση ἀνακαινίσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τῶν ἱστορικῶν Ναῶν τοῦ Καστελλορίζου καί ζήτησε τήν στήριξη ὅλων γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ὁμολογουμένως ἐστέφθη ἀπό πλήρη ἐπιτυχία, ἀφοῦ καί οἱ ἄνθρωποι διασκέδασαν μέ τρόπο ποιοτικό καί κόσμιο, ἀλλά ἐπετεύχθη καί ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός, τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Πηγαδιοῦ».

Χωρίς καμία διάθεση διαχωρισμοῦ καί προσωποληψίας, ἰδιαίτερη καί ἐπιβεβλημένη ἀναφορά κάνουμε στούς κάτωθι μεγάλως συμβάλλοντες, εὐχαριστώντας θερμά τόσον αὐτούς ὅσο καί ὅλους τούς ὑπολοίπους γιά τήν ἀγαθή καί φιλαγία τους προαίρεση: Πρωτίστως τόν κ. Ἀναστάσιο Ἀλλάγιαλη καί τήν Ἑταιρεία του «R & A Marine Services» γιά τήν προσφορά 10.000 εὐρώ, τήν κ. Σύλβια Πάρας καί τόν κ. Μύρικλη γιά τήν προσφορά κλιματιστικῶν μονάδων, καθώς καί τόν κ. Στέφανο Χατζηγεωργίου καί τήν Ἑταιρεία του «The Pearce Room» γιά τήν προσφορά ἑνός μαργαριταριοῦ μεγάλης ἀξίας, τό ὁποῖο κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἐτέθη σέ λαχειοφόρο ἀγορά.


Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 4 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.