Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3775/1719/06.09.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 53950/3- 9-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 4054/4-9-2021)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3775/1719/06.09.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 53950/3- 9-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 4054/4-9-2021)»,

β) τό ὑπ’ ἀρ.πρωτ.: 108295/Θ1/6-9-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί

γ) τήν ὑπ’ἀρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.53950 ΚοινήνὙπουργικήνἈπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 4054/4-09- 2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.