Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Μπολόνια της Ιταλίας όπου θα μιλήσει στο Διαθρησκειακό Φόρουμ της Συνόδου Κορυφής της G20.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει μεταβεί στη Βουδαπέστη όπου θα μιλήσει στο Διεθνές Ευχαριστιακό Συνέδριο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και θα συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Επίσης θα προστεί εκκλησιαστικών Ακολουθιών και θα έχει συναντήσεις με την ηγεσία της χώρας.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Μπολόνια της Ιταλίας όπου θα μιλήσει στο Διαθρησκειακό Φόρουμ της Συνόδου Κορυφής της G20.

Το επίσημο ανακοινωθέν του Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Ανακοινούται ότι την Παρασκευήν, 10ην Σεπτεμβρίου 2021, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχωρεί εις Βουδαπέστην διά να παραστή και να ομιλήση εις τας καταληκτηρίους εκδηλώσεις του Διεθνούς Ευχαριστιακού Συνεδρίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τη παρουσία της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου.

Επί τη ευκαιρία, ο Πατριάρχης θα έχη επικοινωνίαν και συνεργασίαν με τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιον και την Κυβέρνησιν της Χώρας διά θέματα της εν Ουγγαρία Πατριαρχικής Εξαρχίας και θα θεμελιώση τον ναόν των Τριών Ιεραρχών εις τους χώρους του ευμεγέθους ακινήτου το οποίον η Κυβέρνησις εδώρησεν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διά τας ανάγκας της Εξαρχίας.

Εκείθεν η Α.Θ. Παναγιότης θα μεταβή εις Bologna της Ιταλίας διά να συμμετάσχη και να ομιλήση εις το Διαθρησκειακόν Φόρουμ της Συνόδου Κορυφής της G20.

Πλείονα θα δημοσιευθούν μετά την επιστροφήν του Παναγιωτάτου, προβλεπομένην διά την 15ην τ.μ.

Συνοδοί εις την επίσημον αυτήν Πατριαρχικήν αποδημίαν θα είναι ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος, Αρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 8η Σεπτεμβρίου 2021

Εκ της Αρχιγραμματείαςτης Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.