Τήν Κυριακή 28η Φεβρουαρίου τ.ἒ., πού στίς Ἐκκλησίες μας διαβάζεται τό φιλολογικοθεολογικό ἀριστούργημα τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τό ὀρεινότερο Χωριό τῆς Χαλκιδικῆς, τήν ὂμορφη Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βαρβάρας. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ καλός καί ἐργατικός Ἐφημέριος Αἰδ. Οἰκ. π. Σίμων Καρναβᾶς, ἀπό τίς πρῶτες χειροτονίες τοῦ Ἐπισκόπου μας, γιά τήν ὁποία μπορεῖ νά εἶναι ὑπερήφανος!

Οἱ κάτοικοι τῆς Κωμοπόλεως ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας καί προσῆλθαν περιβάλλοντες τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε μέ κάθε λεπτομέρεια τήν ἐξαίρετη εὐαγγελική περικοπή καί προέβαλε ἰδιαιτέρως τό λόγιο τοῦ Κυρίου: «Ἔτι δὲ αὐτοῦ (τοῦ Ἀσώτου) μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν», δηλαδή, «Ἐνῶ, λοιπόν, αὐτός ( ὁ Ἂσωτος ) ἀπεῖχε ἀκόμα μακριά, τόν εἶδε ὁ πατέρας του καί τόν σπλαγχνίσθηκε καί, ἀφοῦ ἒτρεξε, ἒπεσε πάνω στόν τράχηλό του καί τόν καταφίλησε!» (Λουκ 15,20), ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ὁ ἀπέραντος ὡκεανός τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Πατέρα γιά τό παιδί Του, τόν ἄνθρωπο! Δικαιώνεται ἀπόλυτα δηλαδή, ὁ ἱερός Φώτιος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅταν εἶπε, ἔχοντας ὑπόψιν αὐτήν τήν παραβολή, ὅτι δέν ἀγαπήσαμε ἐμεῖς τόν Θεό πρῶτοι, ἀλλά Ἐκεῖνος μανικά μᾶς ἀγάπησε πρῶτος καί ἄνοιξε διάπλατα τήν ἀγκαλιά Του γιά τό πλάσμα Του!

Καί κατέληξε ὁ Μητροπολίτης μας: «Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου καί ἰδίως τό ἴδιο τό πρόσωπο τοῦ Ἀσώτου, εἶναι γιά κάθε ἄνθρωπο ἕνας καθρέφτης, ὅπως λέει ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Κούρκουλας· ἕνας καθρέφτης μέσα στόν ὁποῖο καί μιά καί δυό καί δέκα καθρεφτίζεται ὁ ἑαυτός μας, τό πρόσωπό μας· μέ τίς ἀδυναμίες μας, μέ τίς πτώσεις μας, μέ τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά καί μέ τά δακρυσμένα μάτια μας πού κοιτάζουν ἀπευθείας τό βλέμμα τοῦ Πατέρα ἱκετευτικά. Ἕνας καθρέφτης πού μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀπό μέρους μας ἄρνηση τοῦ Πατέρα καί τή θαλπωρή τῆς μάνας μας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἴσως καί τό ἀγκαθόσπαρτο – ἀνηφορικό στρατί τῆς ἐπιστροφῆς στούς πατρικούς κόλπους! Ἀπ’τό βάθος τοῦ ὁρίζοντα αὐτοῦ τοῦ καθρέφτη ἀκοῦμε γοερά τόν ἄσωτο τῆς Παραβολῆς, δηλαδή τόν ἑαυτό μας, νά κράζη: “Ἀκολουθῆστε μέ ὄχι μόνο στήν πτώση μου, ἀλλά καί στόν γυρισμό μου! Μήν πικρένετε τόν Πατέρα, νάτος περιμένει στό κατώφλι ἀκουμπησμένος στό ροζιασμένο ραβδί Του!”».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.