Η ΣΤ΄ συνεδρία της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων των δεκαπέντε χωρών της Ευρασίας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στη Μόσχα. Η Έκκληση της συνεδρίας της ολομέλειας έχει ως εξής.

Εμείς, εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων από το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, τη Κιργισία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία και την Εσθονία, συνήλθαμε στη Μόσχα προκειμένου να συμμετάσχουμε στην ΣΤ΄ συνεδρία της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής με θέμα «Η διαχρονική ισχύ του Ευαγγελίου και η σπουδαιότητά του για τη σύγχρονη κοινωνία».

1) Ο γύρω μας κόσμος υφίσταται τις άνευ προηγουμένου μεταβολές. Από τη μία η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη του Διαδικτύου συντελεί στην προσέγγιση των ανθρώπων, από την άλλη όμως η ευρεία διάδοση της ιδεολογίας του καταναλωτισμού, η διάλυση των παραδοσιακών κοινωνικών και οικογενειακών δεσμών καθιστούν τους ανθρώπους περισσότερα εσωστρεφείς, μοναχικούς και απομονωμένους. Σε προσπάθεια ικανοποιήσεως των προσωπικών και κοινωνικών υλικών αναγκών οι άνθρωποι, όπως και παλαιότερα, διερωτώνται για ζητήματα υπαρξιακά και πνευματικά: «Σε τι συνίσταται το νόημα της ανθρώπινης ζωής; Υπάρχει η ανώτατη αλήθεια;».

Η απάντηση σε αυτά και άλλα διαχρονικά ερωτήματα δίδει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποίος «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Εβρ. 13:8). Η είδηση της σωτηρίας την οποία κήρυξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο, που χάρισε, πολλές φορές στην ιστορία μεταμόρφωναν την ανθρωπότητα. Με τη βοήθειά του είναι δυνατό και πάλι να αλλάξουμε την κοινωνία.

Η χριστιανική πίστη προϋποθέτει την προσωπική συνάντηση με τον Σωτήρα, φέρνοντας κοντά τους απομονωμένους ανθρώπους, νοηματοδοτώντας τη ζωή τους και προσφέροντας τη δυνατότητα να αισθάνονται ότι ανήκουν στην κοινότητα, που αποτελείται από πολλά μέλη (Α’ Κορ. 12.12-14).

Αναγνωρίζουμε την αξία της εμπειρίας κάθε χριστιανικής ομολογίας στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και εφιστούμε την προσοχή στην μαρτυρία μέσω της προσωπικής αγιότητας και αγνότητας. Έχοντας επίγνωση της αναξιότητάς μας, καλούμε τους σύγχρονούς μας να στρέψουν τα όμματα στον Φιλάνθρωπο Κύριο «πηγὴν ζωῆς» (Ιερ. 17.13), και τη σωτήρια διδασκαλία Του, που φωτίζει τους λαούς και μεταμορφώνει τον κόσμο.

2) Ο σύγχρονος κόσμος ήλθε αντιμέτωπος με σειρά ολόκληρη των πολιτικών, των κοινωνικών και των οικονομικών δυσκολιών. Η διαμορφωθείσα μεταξύ των κρατών ένταση ενισχύει τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις του 20ου αι. Διαιρούνται κοινωνίες και εντός μερικών χωρών, όπου οι πολιτικές και κοινωνικές διαφωνίες οδηγούν σε πόλωση των μερών.

Αφού αποστάτησαν από τον Θεό πολεμούν ο «ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν» (Ησ. 19.2). Οι χριστιανοί, οι οποίοι βρέθηκαν και στις δύο πλευρές της συγκρούσεως, καλούνται να κομίσουν ειρήνη στη διχασμένη κοινωνία, όπως τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου οι πιστοί σύναπταν σχέσεις μεταξύ των λαών, έχοντας στην καρδιά τα λόγια του Κυρίου: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5.9).

Σύμφωνα με τον λόγο του Σωτήρα, οι χριστιανοί είναι «τὸ ἅλας τῆς γῆς» (Ματθ. 5.13). Όπως το αλάτι, αφού έχασε τη δύναμή της, καθίσταται άχρηστο, έτσι και οι χριστιανοί, που δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση της ειρήνης στην κοινωνία, αλλά ακολουθούν τους πολιτικούς και ιδεολογικούς διχασμούς, παραβαίνουν την εντολή του Θεού.
Έχοντας επίγνωση της πνευματικής ευθύνης, την οποία επωμιζόμαστε, ως εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων των δέκα πέντε χωρών, καλούμε όλους τους ακόλουθους του Χριστού, διά των καλών τους έργων να συνδράμουν στη διευθέτηση των συγκρούσεων και τη συμφιλίωση των λαών. Πράγματι, ο μισθός των ειρηνοποιών είναι η χαρά(Παροιμ. 12.20), ενώ η αληθινή ειρήνη δίδεται στον άνθρωπο μόνον από τον Σωτήρα (Ιω. 14.27).

3) Η χριστιανική ηθική και οι παραδοσιακές ευαγγελικές αξίες κείνται στη βάση των πολιτισμών μας. Η ζωή της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων της, εξαρτάται άμεσα από τις πηγές, που χρησιμοποιούνται για τη θεμελίωση της ανακηρυσσόμενης ηθικής. Οι βιβλικές αρχές είναι εκείνο το θεμέλιο (Ματθ. 7.25), επί του οποίου θα πρέπει να οικοδομείται η κοινωνική ζωή. «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15.5) λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, τονίζοντας την κενότητα της ανθρώπινης ζωής χωρίς τον Θεό. Στον κόσμο αυξάνονται τάσεις απωθήσεως των χριστιανικών αξιών από τη σύγχρονη ζωή.

Τούτο οδηγεί στην απώλεια των ηθικών προσανατολισμών, την κοινωνική και πολιτιστική κατάπτωση και την πνευματική κρίση της κοινωνίας. Συνέπεια της αποστάσεως από το Ευαγγέλιο και τις χριστιανικές εντολές είναι η διάλυση του θεσμού της οικογένειας, η έκδοση άδειας για την αυτοκτονία (ευθανασία) η διάδοση της πρακτικής της δολοφονίας των παιδιών στην μήτρα (εκτρώσεις). Η αποστασία από τον Θεό και το νόμο του συνεπάγεται την αύξηση της εγκληματικότητας και την καταστροφή της ζωής της κοινωνίας. Καλούμε να μην επιτραπεί η ηθική κατάπτωση, η οποία αποτελεί ολοένα και αυξανόμενη απειλή για το κοινό μας μέλλον.

4) Οι χριστιανοί καλούνται «διὰ τῆς ἀγάπης» να υπηρετούν τον πλησίον (Γαλ. 5.13), γι’αυτό η ευθύνη μας έναντι του Θεού και των πλησίον είναι η διακονία. Παρέχοντας βοήθεια στους εμπεριστάτους, τους ενδεείς, τους στερημένους της στέγης και της τροφής κομίζουμε στον κόσμο την Καλή Είδηση για τον Σωτήρα, ο Οποίος δεν ήλθε για να «διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μκ. 10.45).

Ο άνθρωπος, ο οποίος γνώρισε ότι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄Ιω. 4.8), ο ίδιος θα επιδεικνύει έμπρακτη αγάπη έναντι του πλησίον. «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε» (A΄ Κορ. 4.16), γράφει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, διδάσκοντάς μας εκείνη τη χριστομίμητη αυταπάρνηση, η οποία αποτελεί ουσία της χριστιανικής διακονίας. Καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας της οι χριστιανικές κοινότητες επιδίδονταν στην παροχή βοήθειας στους ενδεείς, βλέποντας σε καθένα από αυτά τον Ίδιο τον Κύριο (Ματθ. 25.31-46).

Καλούμε εκπροσώπους των οργάνων της κρατικής εξουσίας, των κοινωνικών οργανώσεως και ΜΜΕ να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες και προγράμματα των χριστιανικών κοινοτήτων στον τομέα ελέους, φιλανθρωπίας, κοινωνικής ευποΐας και διακονίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία σε τόσο σπουδαίο τομέα θα φέρει πλούσιους και καλούς καρπούς.

Απευθυνόμενοι στη σύγχρονη κοινωνία, μαρτυρούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα απλό μνημείο λογοτεχνίας, αλλά η Καλή Είδηση περί Ενσαρκωμένου Υιού του Θεού, του Οποίου η επίγεια γέννηση, ο σταυρικός θάνατος και η Ανάσταση άλλαξαν διά παντός τον κόσμο.

Η δύναμη του Θεού, η οποία ενεργούσε σε εποχές των προφητών και των αποστόλων, και σήμερα μεταμορφώνει τις ανθρώπινες ζωές, ενθαρρύνοντας ανθρώπους να στραφούν από το σκότος προς το φως, από την αμαρτία στην αγιότητα.

Καλούμε να στραφείτε στο Ευαγγέλιο, το οποίο μεταμορφώνει τη ζωή μας και τον κόσμο γύρω μας, προκειμένου η δικαιοσύνη του Θεού (Ψαλ. 118.142) να πρυτανεύσει εις τους αιώνες!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.