Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μὲ ἀφορμή τὴν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων, πραγματοποίησε τὴ Τετάρτη, 29 Μαΐου ἐ.ἒ.,στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Κομοτηνῆς, σχετική Ἐκδήλωση Μνήμης.

Ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ Χοράρχη τὸν κ. Γεώργιο Πενέτη καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνῆς, ἀπέδωσαν ὕμνους καὶ τραγούδια καὶ ἀπήγγειλαν ἀναγνώσματα σχετικά μὲ τὴν ἀποφράδα αὐτήν ἡμέρα, κατά τὴν ὁποία ἀκούστηκε ἡ κραυγή «Ἑάλω ἡ Πόλις» καὶ ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν θρύλων, πέρασε στοὺςὈθωμανούς κατακτητές.

Ἡ ὀφειλόμενη τιμή πρός τὸν τελευταῖο Βυζαντινό Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, τὸν Παλαιολόγο καί τοὺς σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὰ Ἱερά καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους μας, ἀποτέλεῖ ἱερό καθήκον ὅλων μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.