Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 6ης Ὀκτωβρίου 2022, ἐγένετο συνάντησις εἰς τό μοναστήριον τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν-Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς, τῶν ἐκπροσώπων τῶν τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων διά τήν ἐκ νέου ἐνημέρωσιν ἐπί τῶν συνεχιζομένων ἔργων συντηρήσεως εἰς τόν χῶρον τῆς Ροτόντας καί τοῦ Ἐπτακαμάρου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος παρέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιάκονος π. Συμεών.

Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν ἔλαβε μέρος ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς αἰδεσιμολογιώτατος π. Φραγκῖσκος Πατόν καί ὁ π. Ντομπρομῆρο καί ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀρμενίων ὁ Σεβασμιώτατος Σεβάν μετά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σαμουήλ, ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπί τῆς ὀθόνης ὑπό τῶν ἐπιτελεσάντων τάς ἐργασίας εἰδημόνων τοῦ Πανεπιστημίου Sapientia τῆς Ρώμης. Ἡ ἐνημέρωσις ἐπεκεντρώθη εἰς τά κάτωθι σημεῖα:

Εἰς καταστάσεις διαπιστωθείσας κάτωθι τοῦ ἀνασκαφέντος ἐδάφους ὡς εἰς τάς διαρροάς ὕδατος ἐκ τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος, εἰς εὑρεθείσας στέρνας, βλάβας τοῦ ἡλεκτρικοῦ συστήματος καί εἰς τούς τρόπους ἐπιδιορθώσεως τῶν βλαβῶν τούτων διά τῆς ἐμβολῆς νέων συγχρόνων ὑλικῶν ἐξαρτημάτων. Ἡ ἐπιστημονική τεχνική ἐπιμέλεια τοῦ ἔργου ἐπεκεντρώθη εἰς τούς κοινούς καί εἰς τούς ἐξιδιασμένους χώρους, εἰς τούς χώρους λατρείας καί εἰς τάς κατοικίας ἐντός τοῦ Ναοῦ. Τό ἀποχετευτικόν καί τό ἡλεκτρικόν σύστημα ἐπεδιωρθώθησαν πλήρως. Αἱ χαρασσόμεναι προοπτικαί διά τό μέλλον εἶναι ὁ ἐκσυγχρονισμός τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος ἀσφαλείας, ἡ ἐγκατάστασις WIFI καί συγχρόνου πυροσβεστικοῦ συστήματος ἀσφαλείας, ἀκριβεστέρου προσδιορισμοῦ τῶν εἰσερχομένων ἀτόμων εἰς τόν Ναόν διά τήν ἀσφάλειαν αὐτῶν, ἀκριβεστέρα ἐνημέρωσις τῶν προσκυνητῶν διά τάς ξεναγήσεις καί τούς χρόνους λατρείας.

Ἐπίσης ἐγένετο λόγος καί περί τῆς προερχομένης ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τῶν Κοπτῶν ὑγρασίας. Οἱ τεχνικοί ὑπεστήριξαν ὅτι ὅλαι αἱ ἐργασίαι αὗται ἐπιτελοῦνται ἐν σεβασμῷ πρός τήν ἱερότητα τοῦ Ναοῦ καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς, πρᾶγμα διά τό ὁποῖον καί ηὐχαρίστησαν οἱ ἐνημερωθέντες ἐκπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων καί ἐζήτησαν τήν ἐκ νέου ἐπί τόπου θεώρησιν εἰς τούς πέριξ τῆς Ροτόντας χώρους καί εἰς τούς χώρους ἔξω τοῦ Ναοῦ καί ἐν συνεννοήσει μετά τῆς Δημαρχίας διά τήν ἐνδεχομένην διαρροήν ὑδάτων ἀπό τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας εἰς τόν Ναόν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.