Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1361/594/29.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1194/27-3-2021)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1361/594/29.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1194/27-3-2021)»,

β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 34708/Θ1 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί

γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1194/27-3- 2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 καί ώρα 6:00’’».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.