ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ.

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5672/2424/06.12.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/2-10-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 6135/2.12.2022)»

β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 150263/Θ1/5-12-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί

γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 6135/2-12-2022), μέ θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.