Μέ μεγαλοπρέπεια καί κατά τήν Ἐκκλησιαστική Τάξη ἐτελέσθησαν, τήν Κυριακή 24η Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ Νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντωνίου

Ἀφ᾿ ἑσπέρας, μετά τήν ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν τῇ Μονῇ Νταοῦ μαρτυρησάντων, ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀντωνίου περιστοιχουμένου ὑπό κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώρα ἡ Τελετή τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων, κατά τήν ὁποία, σύμφωνα μέ τήν τυπική διάταξη τῆς Ἐκκλησίας, καθαγιάζεται ἡ Ἁγία Τράπεζα˙ τό Ἱερό Θυσιαστήριο τοῦ Κυρίου, κατατίθενται ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως εἰς τό φυτό, τό κέντρο δλδ τῆς Ἁγίας Τραπέζης τά Ἅγια Λείψανα, χρίεται μέ Ἅγιο Μῦρο καί ἐνδύεται μέ τά κατάλληλα ἱερά ἄμφια καί καλύμματα.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, τόσο κατά τήν τελετή τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων ὅσο καί κατά τήν ἀκολουθήσασα Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐπλαισίωσε πλειάδα κληρικῶν μέ προεξάρχοντα τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Συμεών Καλοπαναγιώτη, κληρικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τή διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων ἑρμήνευε στό ἐκκλησίασμα κύρια σημεῖα τῆς ὅλης τελετῆς.

Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος, ἔκαμε ἐκτενῆ ἀναφορά στούς ἀγῶνες καί τίς προσπάθειες τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου του Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου, καθώς καί τοῦ, παρευρισκομένου στήν τελετή τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων, Ἀξιοτίμου Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γεωργίου Παπανικολάου, τόν ὁποῖον ἐκθύμως εὐχαρίστησε γιά ὅλες τίς δυναμικές του ἐνέργειες, προκειμένου νά δημιουργηθεῖ νέο κοιμητήριο στήν πόλη μας.

Στή συνέχεια τοῦ λόγου του, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπεσήμανε, ὅτι στό πρόβλημα ἐλλείψεως χώρου πρός δημιουργία νέου κοιμητηρίου στή Γλυφάδα ἦλθε ἀρωγός ἡ Διοίκηση τῆς Ἀεροπορικῆς Βάσεως Ε.Τ.Η.Μ. μέ τήν παραχώρηση ἱκανῆς ἐκτάσεως πλησίον τοῦ στρατοπέδου της, στήν ὁποία ἱδρύθηκε τό εὐρύχωρο νέο κοιμητήριο.

Εὐχαρίστησε δέ ἐγκαρδίως καί ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νίκου Δένδια καί τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Πάνου Καμμένου, διότι ἀμφότεροι, ὡς διατελέσαντες κατά τό παρελθόν Ὑπουργοί Ἐθνικῆς Ἄμυνας, συνετέλεσαν τά μέγιστα, ὥστε νά γίνει πραγματικότητα ἡ παραχώρηση τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως.

Ἐπίσης, θερμές εὐχαριστίες ἀπηύθηνε καί πρός τούς παρισταμένους πρώην καί νῦν Διοικητή τῆς Ε.Τ.Η.Μ. Σμήναρχο κ. Γεώργιο Δελλῆ καί Σμήναρχο κ. Παναγιώτη Ἀκινόσογλου, ἀντίστοιχα.

Τέλος, μέ εὐγνώμονα διάθεση καί ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίες, ἀνεφέρθη στούς Μεγάλους Εὐεργέτες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τήν ὁποία στηρίζουν καί ἐνισχύουν ποικιλοτρόπως, Ἀξιότιμο κ. Ἀθανάσιο Μαρτίνο καί τήν εὐγενεστάτη σύζυγό του κ. Μαρίνα, οἱ ὁποῖοι δι᾿ ἐξόδων τους ἀνήγειραν ἐκ θεμελίων τόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν, ὅπως και πολλούς ἄλλους Ἱερούς Ναούς ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀλλαχοῦ.

Ὡς ἔκφραση δέ ἀναγνωρίσεως, εὐχαριστίας καί εἰλικρινοῦς τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, ὁ Ἐπίσκοπός μας, προσέφερε στόν κ. Μαρτίνο Εὐχαριστήριον Πιττάκιον καί τόν Χρυσοῦν μετά ἀστέρος Τίμιον Σταυρόν τῶν πολιούχων Ἁγίων τῆς Γλυφάδας, Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐπίσης, δεόντως εὐχαρίστησε καί τήν ἐρίτιμο κ. Μαρία Σταθάκη, Πρόεδρο τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου ‘’ΚΡΙΚΟΣ’’, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τήν ὅλη δαπάνη τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων.

Τά ἱερά ψάλματα τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ἱερῶν Έγκαινίων καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπέδωσε μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα πολυμελής χορωδία ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ κ. Βασιλείου Παπαγεωργίου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.