Πατριαρχείο Μόσχας

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος ευχήθηκε στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυστόστομο για την 40η επέτειο της εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του.

Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον Β΄

Μακαριώτατε, ἀγαπητέ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ καὶ Συλλειτουργὲ ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου,

Σᾶς συγχαίρω ἀπό καρδίας με ἀφορμήν τὴν σημαντικήν ἐπέτειον τῶν 40 ετῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χεροτονίας Σας.

Ἀφοῦ ἐπιθυμήσατε να ἐργασθείτε τὸν δεσπότην, τὸν ἅγιον καὶ τον ἀληθινόν (Αποκ. 6.10), εἰς νεαρὰν ἡλικίαν εἰσήλθετε εἰς τὴν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, ὅπου χειροτονηθήκατε διάκονος καὶ μετά ἀπό χρόνια τεθήκατε ἐπικεφαλής τῆς μοναχικῆς ἀδελφότητος.

Ὁ Ἀρχιποιμήν Χριστός, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν πρόνοια Αὐτοῦ οἰκονομεί τὰ πάντα σύμφωνα μὲ τὴν σοφίαν Αὐτοῦ, Σᾶς ἠξίωσεν, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, να ἀναλάβετε διάδοχος τῆς ἀποστολικῆς διακονίας καὶ Σᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν παλαίφατον Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου, ὅπου ἐπί τριάκοντα σχεδόν ἔτη χρηματίσατε Ἐπίσκοπος.

Εἰς μίαν οὐδόλως εὔκολον διά τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου περίοδον, τῇ βουλήσει τῶν Ἱεραρχῶν, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν αὐτῆς, κληθήκατε εἰς ὑψηλόν Πρωθιεραρχικόν λειτουύργημα. Φροντίζοντας διὰ τὸ εὔρυθμον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου εἰς τὴν γῆν, τὴν εὐλογημένην ἀπό τὰ βήματα τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα, συμβάλατε εἰς τὴν ἀνασύστασιν ἐν Κύπρῳ τῶν ἀρχαίων Μητροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν καθώς καὶ τὴν ἴδρυσιν τῶν νέων επαρχιών.

Ὁ σεβασμός τοῦ εὐλαβοῦς Κυπριακοῦ λαοῦ ἔναντι τοῦ προσώπου Σας ὀφείλεται εἰς τὴν μαρτυρίαν Σας διά τὰς Εὐαγγελικὰς ἀξίας καὶ τὰς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ὅπως καὶ τὴν ἀκλόνητον θέσιν Σας ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς διχασμένης νήσου.

Προσθέτοντας κατ΄αὐτήν τὴν πανηγυρικήν ἡμέραν τὴν προσευχήν μου εἰς ὅσους ἀναπέμπουν τὰς δεήσεις αὐτῶν ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, Σᾶς εὔχομαι εἰρήνην, δυνάμεις κατ΄ἄμφω καὶ πλουσίαν συναντίληψιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ περαιτέρω Πρωθιεραρχικόν Σας ἔργον.

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης διατελῶ.

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.