Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Συστήνουμε Επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης, με αντικείμενο.

Την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, την προσέγγιση των αδυναμιών και την πρόταση για την αντιμετώπισή τους με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας,

2.την συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων από εμπλεκόμενους π.χ. επαγγελματικοί ή επιστημονικοί σύλλογοι και οργανώσεις, διεθνείς φορείς, φορείς εργαζομένων κ.λ.π.,

3.την διερεύνηση του τρόπου διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οφηγών σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.,

4.την εξέταση διαφόρων μεθόδων εποπτείας, την παρουσίασή τους και τελικά την εισήγηση της βέλτιστης πρότασης,

5.την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και προσέγγιση των βασικών αρχών για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, των συστημάτων οπτικοακουστικής καταγραφής και των συστημάτων προστασίας από παρεμβάσεις, απαραίτητα με την συνεργασία του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης,

6.την εκτίμηση όσον το δυνατόν αναλυτικότερα των ζητημάτων σε σχέση με την έκδοση άδειας οδήγησης που ενδεχόμενα υφίσταται διαφθορά και προσέγγιση τρόπων αντιμετώπισής τους,

7.τον σχεδιασμό όλων των φάσεων κάθε διαδικασίας που αφορά στην άδεια οδήγησης με τη δυνατόν ρεαλιστικότερη προσέγγιση.

Αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη:

1.τον Παρίση Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως

Προϊστάμενος της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30) τον οποίο ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αλεξάκη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8).

2.τον Κλέντο Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών της Δ.Ο.Κ.Α., με αναπληρωτή τον Μάστορα Χρήστο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Β΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30) .

3.τον Δόλγυρα Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικ/κού, με Α΄ βαθμό, Γενικό Δ/ντή Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής, με αναπληρωτή τον Νταή Χρήστο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.