Εφόσον προκύψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οφειλόμενου ποσού του επιδόματος.

Στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Η χορήγηση της έκτακτης δόσης θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αν, μετά την καταβολή της έκτακτης δόσης, μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2022:
α) εφόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επιστρέφεται αναλόγως.

Ειδικότερα πέρα από τις οικονομικές ενισχύσεις της επιταγής ακρίβειας για αναπηρικά επιδόματα και ανασφάλιστους υπερήλικες, του διπλού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και της μιάμιση δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθούν και τα εξής επιδόματα ΟΠΕΚΑ:

Επίδομα Παιδιού Α21 ΣΤ δόση: Δικαιούχοι 750.000
Επίδομα Ενοικίου: Δικαιούχοι 272.606
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 225.699
Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 174.135
Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 802
Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.021
Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.170
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.965
Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.800
Ορεινών Μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 4.943
Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 468.
Σύμφωνα με την σχετική διάταξη: «Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η τακτική καταβολή των παροχών των περ. α) έως ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, περί των παροχών και υπηρεσιών που χορηγεί και διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η καταβολή του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί χορήγησης του επιδόματος γέννησης, της οικονομικής ενίσχυσης ανάδοχων γονέων του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85), περί των παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς, του επιδόματος στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος της υπό στοιχεία Γ1α/Οικ.4588/29.12.1983 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 774) περί του προγράμματος προσωρινής περιθάλψεως ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζομένων, πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018».

Παράλληλα στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν:
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ προς τους 174.000 περίπου δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ στη σύνταξη τωβ ανασφάλιστων υπερηλίκων και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων. Συνολικά σε 36.000 περίπου δικαιούχους. Διευκρινίζεται ότι αν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιούχος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.
Για τη στήριξη των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δηλαδή των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, θα χορηγηθεί διπλή δόση στους περίπου 225.000 δικαιούχους του.
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.