Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς μεγάλης Ἡμέρας τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεκοίνωσε τὸν διορισμὸν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πολυκάρπου Θεοφάνη ὡς Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ ηὐχήθη εἰς αὐτὸν καλὴν ἐπιτυχίαν εἰς τὰ νέα του καθήκοντα.

Ἐν συνεχείᾳ, ηὐχαρίστησε, διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεον, ὁ ὁποῖος ἐπευλόγησε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ εἰρημένου κληρικοῦ ὅπως ἀποσπασθῇ ἐκ τοῦ ἐν ᾗ διηκόνει μέχρι πρὸ τινὸς Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἀντιρρίου εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης.

Ὁ νέος Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης τυγχάνει δεδοκιμασμένης πολυκάρπου ὑπηρεσίας ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, γενετείρᾳ αὐτοῦ∙ πτυχιοῦχος δὲ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, παραλλήλως πρὸς τὰ ἱερατικά του καθήκοντα εἰργάζετο ὡς θεολόγος εἰς ἰδιωτικὸν ἐκπαιδευτήριον τῆς Ναυπάκτου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ κ. Βαρθολομαῖος συνεχάρη τὸν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανάσιον Κατζιγκᾶν διὰ τὴν εὔορκον ἄχρι τοῦδε, ἐπὶ πενταετίαν καὶ πλέον, διακονίαν πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης, τὴν ὁποίαν θὰ συνεχίσῃ ὡς τακτικὸς ἐφημέριός της, προσφέρων τὸ ἐπ’ αὐτῷ, ὡς ἐκ τῆς τεσσαρακονταπενταετοῦς καὶ πλέον ἱερατικῆς ὑπηρεσίας του ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς εἰδικεύσεως καὶ ἐνασχολήσεώς του περὶ τὰ θέματα λειτουργικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.