Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά σᾶς ὑποδεχόμαστε γιά ἄλλη μία φορά στήν τοπική μας Ἐκκλησία, καί συγκεκριμένα στήν ἱστορική κωμόπολη τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Κάθε ἐπίσκεψη τοῦ ἀνώτατου πολιτειακοῦ ἄρχοντα τῆς χώρας μας εἶναι γεγονός τιμητικό καί συμβολικό. Ἀφενός, περιποιεῖ ἐξαιρετική τιμή στόν τόπο καί τούς κατοίκους του, καί ἀφετέρου, ἀνανεώνει τόν σύνδεσμό του μέ τό ἔθνος μας, ἀφοῦ τό πρόσωπό του συμβολίζει τήν ἑνότητα καί ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ μας. Φρονοῦμε ὅτι, πράγματι, τό λειτούργημα τοῦ Προέδρου τῆς Ελληνικῆς Δημοκρατίας βρῆκε στό πρόσωπό σας τόν συνετό ἐκφραστή αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας.

Ἡ ἀπόφασή σας νά ἐπισκεφθεῖτε σήμερα τήν Νέα Ἀγχίαλο Μαγνησίας σχετίζεται ἀσφαλῶς καί μέ την μεγάλη ἱστορική σημασία της. Ἡ ἀρχαία ἱστορία της ξεκινᾶ τουλάχιστον ἀπό τή νεολιθική ἐποχή, γιά νά συνεχιστεῖ στά κλασσικά χρόνια μέ τήν εὐλίμενο Πύρασο, ὅπως τήν ἀναφέρει ὁ ἀρχαῖος γεωγράφος Στράβων, πού ἦταν ἐπίνειο τῆς παρακείμενης ἑλληνιστικῆς πόλης τῶν Φθιώτιδων Θηβῶν.

Ἡ πόλη αὐτή ἐξελίχθηκε στά χριστιανικά χρόνια στίς Χριστιανικές ἤ Θεσσαλικές Θῆβες, πού ἀναπτύχθηκαν ἀκριβῶς στόν χῶρο αὐτό πού βρισκόμαστε. Ἀψευδῆ τεκμήρια τῆς μακραίωνης καί τόσο πλούσιας αὐτῆς ἱστορίας εἶναι τά εὑρήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης στόν διπλανό ἀρχαιολογικό χῶρο, ἀνάμεσα στά ὁποῖα ἐξέχουσα θέση κατέχουν τά ἐρείπια τῶν περίφημων χριστιανικῶν βασιλικῶν τοῦ 5ου καί 6ου μ. Χ. αἰώνα. Θά μποροῦσε νά εἰπωθεῖ ὅτι σέ αὐτό τό μικρό κομμάτι γῆς διασώζεται ἡ διαχρονική ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ γένους πού χάνεται στήν ἀρχαιότητα, περνάει μέσα ἀπό τόν χριστιανισμό καί φτάνει στό σήμερα.

Ἡ σύγχρονη ἱστορία τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, ξεκινᾶ στίς ἀρχές τοῦ 20ού αἰώνα μέ τήν ἐδῶ ἐγκατάσταση τῶν Ἑλλήνων τῆς παλαιᾶς Ἀγχιάλου, τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πόλης τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας.

Οἱ κάτοικοί της ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρώα γῆ τους τό 1906 καί νά ξεριζωθοῦν ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους, γιά νά βροῦν, τελικά, καταφύγιο στόν τόπο αὐτό. Φορεῖς τοῦ ἴδιου πολιτισμοῦ καί τῆς ἴδιας ἑλληνικῆς παράδοσης, οἱ νέοι κάτοικοι ἀνασταίνουν τόν ἱστορικό αὐτό τόπο μπολιάζοντάς τον μέ τή δική τους πλούσια ἱστορία. Οἱ πρόσφυγες τῆς Ἀχγιάλου μεταφέρουν ἐδῶ τήν ἐθνική τους συνείδηση, τήν πίστη καί εὐλάβειά τους, τά ἤθη καί ἔθιμά τους, μαζί μέ τίς τέχνες τους, ὅπως αὐτή τῆς ἀμπελουργίας. Ἔτσι, ἱδρύεται ὁ Ἀγροτικός Οἰνοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Ἀγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», ὅ ὁποῖος συμπλήρωσε ἤδη 100 χρόνια ὕπαρξης καί καρποφόρου διαδρομῆς.

Ἡ παρουσία σας ἐδῶ σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ὄχι μόνο τιμᾶ καί λαμπρύνει τίς ἐκδηλώσεις γιά τήν 100ή ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ἀλλά ἀναδεικνύει τήν χριστιανική, πνευματική καί ἐθνική σημασία τοῦ «συνεταιρίζεσθαι». Ὁ Συνεταιρισμός αὐτός εἶναι ἕνα λαμπρό παράδειγμα συνεργασίας καί ἀλληλοβοήθειας. Ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τοῦ τί μπορεῖ νά καταφέρει ὁ λαός μας ὅταν εἶναι ἑνωμένος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοῦ τοῦ Συνεταιρισμοῦ ἀνέδειξαν τό προϊόν τῆς γῆς πού κατοικοῦν καί μέ τήν ποιοτική τους ἐργασία τό ἔκαναν παγκοσμίως γνωστό, προβάλλοντας καί τιμώντας τόν τόπο μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σᾶς καλωσορίζουμε καί πάλι στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Χαιρετίζουμε ἐγκαρδίως τήν τιμητική παρουσία στόν τόπο μας τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ἱστορίας, τῆς ἰδιοπροσωπίας καί τῆς ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων.

Χαιρόμαστε, διότι ἀναγνωρίζετε προσωπικῶς ὅτι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη εἶναι ἀναπόσπαστο καί πολύτιμο κομμάτι αὐτῆς τῆς ἰδιοπροσωπίας. Εἴμαστε, τέλος, βέβαιοι ὅτι στούς κρίσιμους, γενικῶς ἀλλά καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ζήτημα τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας, καιρούς μας, ὁ θεσμικός ρόλος σας θά εἶναι καί πάλι ἑνοποιητικός.
Καλῶς ὁρίσατε, Κύριε Πρόεδρε !

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.