Στην Κάρτα Αναπηρίας όλων των τύπων δεν αναγράφονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεν αναγράφονται δηλαδή πληροφορίες για την αναπηρία σας), πέραν των ειδικών σημάνσεων που προβλέπονται (σήμανση κλιμακίου αναπηρίας και σήμανση περί ανάγκης συνοδού).

Ξεκίνησε από χθες, Τρίτη 1 Νοεμβρίου σταδιακά η λειτουργία της Κάρτας Αναπηρίας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα αξιολογεί την αναπηρία με βάση τη Λειτουργικότητα (ICF). Πρόκειται για μία κάρτα που θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και όλες τις επαφές των αναπήρων με το δημόσιο, καθώς θα πιστοποιεί με ψηφιακό τρόπο την ιδιότητά τους.

Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα ενταχθούν στην Ψηφιακά κάρτα, βρίσκονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας που θα είναι ήδη διαθέσιμη στο epan.gov.gr και θα συγκεντρώνονται σε αυτή σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, «500.000 συμπολίτες μας με αναπηρία έχουν ένα QR Code που κάποιος από μια δημόσια υπηρεσία σκανάρει, οπότε δεν θα χρειάζεται να δείξει ότι είναι ανάπηρος και να μπει σε αυτή τη διαδικασία που δεν σέβεται τα δικά του δικαιώματα».

Πλήρης οδηγός για όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ποιοι δικαιούνται Κάρτα Αναπηρίας;
Κάρτα Αναπηρίας δικαιούνται όλα τα άτομα με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%

Ποιοι τύποι Κάρτας υπάρχουν;
Προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας:

(α) εκτυπώσιμο έγγραφο (όπως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού)
(β) σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet (ώστε να έχετε την Κάρτα στο κινητό σας)
(γ) πλαστική ψηφιακή κάρτα (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη)
Ποια είναι η διαφορά της Κάρτας ως εκτυπώσιμου εγγράφου από την πιστοποίηση αναπηρίας που ήδη έχω;
Στην Κάρτα Αναπηρίας όλων των τύπων δεν αναγράφονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεν αναγράφονται δηλαδή πληροφορίες για την αναπηρία σας), πέραν των ειδικών σημάνσεων που προβλέπονται (σήμανση κλιμακίου αναπηρίας και σήμανση περί ανάγκης συνοδού).

Ποιες παροχές έχω με την Κάρτα;
Η Κάρτα Αναπηρίας, με την επίδειξή της από τον δικαιούχο της και την ψηφιακό έλεγχο εγκυρότητάς, αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της, την ιδιότητα του ως ατόμου με αναπηρία και το κλιμάκιο ποσοστού αναπηρίας που του έχει αναγνωριστεί.

Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας μπορούν με την επίδειξη της:

να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση
να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της Γ.Α.Π.Α. για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα.
Στο επόμενο στάδιο, σταδιακά θα ενσωματώνονται παροχές στην Κάρτα. Για κάθε νέα παροχή που θα ενσωματώνεται στην Κάρτα, θα ενημερώνεστε στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα.

Η Κάρτα θα αφορά τις παροχές που απολαμβάνονται με την φυσική παρουσία του κατόχου της.

Δεν έχω Κάρτα Αναπηρίας. Θα χάσω το δικαίωμά μου στις παροχές μου;
Όχι. Ο κάθε πάροχος ορίζει ποια δικαιολογητικά αναπηρίας δέχεται. Απλώς επιπλέον αυτών που ήδη δεχόταν, θα πρέπει υποχρεωτικώς να δέχεται και την Κάρτα Αναπηρίας, για τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτήν.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την Κάρτα Αναπηρίας;
Μπορείτε είτε (α) να κάνετε αίτηση στο karta.epan.gov.gr, ώστε θα παραχθεί σχετικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να τυπώσετε, είτε (β) μέσω της εφαρμογής wallet.gov.gr, ώστε θα έχετε την Κάρτα στο κινητό σας τηλέφωνο.

Πώς κάνω την αίτηση στο karta.epan.gov.gr; Τί δικαιολογητικά απαιτούνται;
Εισέρχεστε με τους ατομικούς κωδικούς taxisnet. Δεν χρειάζεστε κανένα δικαιολογητικό. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βήματα στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι αναρτημένο στο site.

Δεν έχω κωδικούς taxisnet. Πώς μπορώ να βγάλω Κάρτα;
Θα πρέπει να εκδώσετε ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet, προκειμένου να μπορούν να αντληθούν διαλειτουγικώς τα στοιχεία σας, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα.

Μπορεί να κάνει άλλος την αίτηση για εμένα;
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας για να υποβάλουν εκεί την αίτησή σας. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί να απευθυνθεί είτε ο ίδιος το άτομο με αναπηρία, είτε πρόσωπο που νομίμως το εκπροσωπεί (γονέας ανηλίκου, άτομο που έχει την δικαστική επιμέλεια ανηλίκου ανάδοχος, δικαστικός συμπαραστάτης, επίτροπος, εξουσιοδοτούμενος). Θα πρέπει να προσκομίζετε την ταυτότητα του αιτούντος και του εκπροσώπου του και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο προσερχόμενος πράγματι εκπροσωπεί νομίμως τον αιτούντα, και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

Πώς κάνω αίτηση στην εφαρμογή wallet.gov.gr;
Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή.

Πότε λήγει η Κάρτα Αναπηρίας;
Η Κάρτα Αναπηρίας λήγει στο συντομότερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

(α) για τους ανήλικους, πέντε χρόνια από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης
(β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, δέκα χρόνια από την έκδοσή της, για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης.
Έληξε η Κάρτα μου. Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να αιτηθείτε την εκ νέου έκδοση Κάρτας, με τις ίδιες διαδικασίες και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Έχασα το έγγραφο της Κάρτας. Πρέπει να ξανακάνω αίτηση;
Εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, μπορείτε απλώς να μπείτε στο site και να ξανατυπώσετε το έγγραφο.

Καταχωρώ τον ΑΜΚΑ μου και δεν με αφήνει να προχωρήσω. Τι πρέπει να κάνω;
Είτε καταχωρήσατε λανθασμένο ΑΜΚΑ, οπότε πατήστε «επιστροφή» και καταχωρήστε εκ νέου τον σωστό ΑΜΚΑ, είτε το Μητρώο ΑΜΚΑ έχει λανθασμένα στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε (α) στα ΚΕΠ, είτε (β) στον e-ΕΦΚΑ για αλλαγή των στοιχείων σας.

Προσπαθώ να κάνω την αίτηση, αλλά τα στοιχεία μου εμφανίζονται λάθος / είναι ελλιπή. Τί πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ τι ισχύει για κάθε δεδομένο και πώς μπορεί να διορθωθεί.

Έχω πιστοποίηση ΚΕΠΑ, αλλά δεν εμφανίζομαι στο σύστημα. Τι πρέπει να κάνω;
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και τούτο διότι η πιστοποίησή σας είτε έχει εσφαλμένα στοιχεία ταυτοποίησης είτε δεν έχει κατάλληλη ψηφιακή τυποποίηση. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα αναθεώρησης της πιστοποίησής σας, ώστε να καταχωρηθούν σωστά τα δεδομένα της. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα εδώ. Η αναθεώρηση δεν απαιτεί καταρχάς εξέτασή σας από την Επιτροπή του ΚΕΠΑ.

Έχω πιστοποίηση αναπηρίας από άλλον φορέα (πλην ΚΕΠΑ) και δεν βγαίνει Κάρτα. Γιατί;
Η Κάρτα εκδίδεται για τα άτομα που είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Προς το παρόν στο Μητρώο αυτό έχουν διαθέσει δεδομένα μόνο το ΚΕ.Π.Α.. Θα μπορέσετε να εκδώσετε Κάρτα δυνάμει των πιστοποιήσεων άλλων φορέων, όταν οι πιστοποιήσεις αυτές διατεθούν ψηφιακά στο Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Εάν εν τω μεταξύ έχετε και πιστοποίηση ΚΕΠΑ, η Κάρτα θα εκδοθεί με τα στοιχεία αυτής

Γιατί χρειάζεται φωτογραφία;
Η φωτογραφία είναι απαραίτητη ώστε η Κάρτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ταυτοποίησης. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μαζί με την Κάρτα να επιδεικνύεται και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Δεν μπορώ να βγάλω Κάρτα γιατί δεν έχω φωτογραφία. Τι πρέπει να κάνω;
Θα πρέπει να βγάλετε φωτογραφία μέσω της εφαρμογής MyPhoto για πολίτες. Όταν εκδοθεί, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για Κάρτα.

Καραγιάννης Ανδρέας

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.