Δια Κολλύβων Θαύμα

Τό Σάββατον, 11ην /24ην Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, μαρτυρήσαντος ἐπί Μαξιμιανοῦ καί Μαξιμίνου τό 297μΧ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος οὗτος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ Τήρων ἐνεφανίσθη ἐν ὀνείρῳ εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί τόν ἐπληροφόρησεν ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης εἶχε ἀναμείξει τά τρόφιμα τῆς Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν μέ αἷμα εἰδωλοθύτων, διά νά μολύνῃ τούς Χριστιανούς καί προέτρεψε νά μήν φάγουν ἐξ αὐτῶν, ἀλλά νά φάγουν κόλλυβα, ἤτοι ἑβρασμένον σῖτον, ὅπερ καί ἐγένετο καί οὕτω οἱ Χριστιανοί ἀπέφυγαν τόν μολυσμόν καί ὕμνησαν τόν Ἅγιον Θεόδωρον διά κολλύβων τό Σάββατον τῆς Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Πρός τιμήν τοῦ τελεσθέντος θαύματος τούτου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ἐτελέσθη εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου καθ’ ὁδόν πρός τήν Νέαν Πύλην, Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας μετά τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς καί Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου· καί Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ποιμένων καί π. Ματθαίου Δραγουμανεύοντος καί Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί τῶν Πρεσβυτέρων π. Νεκταρίου καί π. Νικολάου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα, ἐδεξιώθη μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος καί Τυπικάρης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Το Δια Κολλύβων Θαύμα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Το Δια Κολλύβων Θαύμα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Το Δια Κολλύβων Θαύμα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Το Δια Κολλύβων Θαύμα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.