“Για εμάς η Νέα Ιερουσαλήμ είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μήτηρ των Εκκλησιών, ως πρωτόθρονη, μαρτυρική και δοξασμένη Εκκλησία”, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέροντος Δέρκων κ. Αποστολος στο μήνυμά του για το Άγιο Πάσχα 2022.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:

«Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ· η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν, και αγάλλου Σιών· συ δε αγνή, τέρπου, Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου» (Eιρμός Θ’ ωδής Κανόνος του Πάσχα).
Αγαπητοί μου αδελφοί, ο ως άνω ειρμός της ενάτης ωδής του Κανόνος του Πάσχα έχει ιδιαίτερη θεολογική και σωτηριολογική βαρύτητα.

Εις τον ύμνον αυτόν συνδέεται η προφητεία του Ησαίου (60,1) περί της εν δόξει ελεύσεως του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την αναφορά εις την μητέρα Αυτού, την Υπεραγία Θεοτόκο.

Η λαμπρή έγερσις του Χριστού προξένησε ιδιαίτερη χαρά εις την Θεοτόκο, η οποία προηγουμένως εβίωσε το μαρτύριο του Σταυρού του Υιού της εις τον Γολγοθά. Όμως, η Λαμπροφόρος Ανάστασις του Σωτήρος Χριστού άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε στη σωτηρία τον άνθρωπο.

Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξης (Α΄ Κορ. 2,8), στο πρόσωπο του οποίου ενώνεται κατά τρόπο υπέρλογο «ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως» η θεία φύση με την ανθρώπινη φύση, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση.

Έτσι δίδεται σε αυτή η δυνατότητα της σωτηρίας, όπως σοφά τονίζει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγων ότι «το γαρ απρόσληπτον αθεράπευτον, ο δε ήνωτται τω Θεώ τούτο και σώζεται (PG 37,181). Με την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κορυφώνεται η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως και δίδεται πλέον η δυνατότητα στον άνθρωπο της σωτηρίας και της κατά χάριν συμμετοχής του στην δόξα του Κυρίου.

Ο άνθρωπος μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναται πλέον μαζί με τον Απόστολο Παύλο ν᾽ αναφωνήσει: «ημεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος» (Β΄ Κορ 3,18).

Αγαπητοί μου αδελφοί, η όλη αυτή σωτήρια για τον άνθρωπο μεταμόρφωση συντελείται πλέον χάρη στην Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εντός της Νέας Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός (Κολ. 1,18) και μέσα από τις πράξεις αγάπης των πιστών.

Για εμάς η Νέα Ιερουσαλήμ είναι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η Μήτηρ των Εκκλησιών, ως πρωτόθρονη, μαρτυρική και δοξασμένη Εκκλησία. Είμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, μία αιματοβαμμένη και πεφωτισμένη Εκκλησία των Οικουμενικών Συνόδων, των Μεγάλων Πατέρων, του Βασιλείου του Μεγάλου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Φωτίου και άλλων.

Εδώ προσαρμόζεται άριστα η Εικών της Άκρας Ταπεινώσεως του Χριστού, που υπενθυμίζει τον Νυμφίον Χριστόν, τον Εσταυρωμένον Χριστόν, αλλά και τον Αναστάντα εκ Τάφου Χριστόν.

Τι κι᾽ αν άλλοι δίνουν «όξος μετά χολής μεμιγμένον» εις την Μητέρα Εκκλησίαν, διότι είναι ανίκανοι να πληροφορηθούν το μυστήριον του Σταυρού;

Τι κι᾽ αν άλλοι προσπαθούν να διαμερίσουν τα ιμάτια αυτής «βάλλοντες κλήρον»;

Τι κι᾽ αν άλλοι εμποδίζουν κατά τρόπο μανικό την ελευθερία των πιστών να τεθούν υπό τις πνευματικές φτερούγιες της Μητρός Εκκλησίας, η οποία «ώσπερ πελεκάν, τετρωμένης την πλευράν αύτής, τους θανόντας παίδας εζώωσε, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς»;

Απανταχού Άπαντες αναφωνώμεν:

«Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες».
«Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι».
«Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εν τη Ιερά Μητροπόλει Δέρκων, Άγιον Πάσχα 2022.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.