Του Θεόδωρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας-Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αποκλειστικές του δηλώσεις στον «Εθνικό Κήρυκα», τονίζει ότι «την στιγμήν αυτήν δεν τίθεται θέμα αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας των Σκοπίων αλλά θεραπείας ενός σχίσματος, διά την οποίαν όλοι έχουν ιερόν χρέος, μάλιστα δε η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ως έπραξε και εις την περίπτωσιν του Βουλγαρικού σχίσματος και μάλιστα το έτος 1945, ήτοι μικρόν μετά τα τραγικά γεγονότα της ιστορίας εις την Δράμαν και την ευρυτέραν περιοχήν Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Βόρειον Ελλάδα».

Ακόμα, στις δηλώσεις του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκαλύπτει τις επικοινωνίες που έχει κάνει προς το Πατριαρχείο Σερβίας, πλην όμως το τελευταίο δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής.

Ο «Ε.Κ.» είχε υποβάλλει σχετική ερώτηση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπειτα από τις επιστολές που είχαν στείλει πρόσφατα στο Φανάρι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Στέβο Πεντάροφσκι και Ζόραν Ζάεφ, τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει.

Ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον «Ε.Κ.» έχει ως εξής:

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προς τον ‘Εθνικόν Κήρυκα’

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ευχαριστεί τον έγκριτον ‘Εθνικόν Κήρυκα’ διά την ευκαιρίαν να εκθέση εν συντομία τας απόψεις του διά το εκκλησιαστικόν πρόβλημα των Σκοπίων.

Είναι γεγονός ότι από δεκαετιών υπάρχει το πρόβλημα αυτό, διά την επίλυσιν του οποίου το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως Μήτηρ Εκκλησία όλων των Εκκλησιών των Βαλκανίων -και όχι μόνον- κατέβαλε μέχρι σήμερον πολλάς προσπαθείας, κηδόμενον της ενότητος της Ορθοδοξίας.

Αυτήν την στιγμήν το θέμα έχει εισέλθει εις νέαν φάσιν. Οι Εξοχ. Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Βορείου Μακεδονίας, εν συνεχεία προς ανάλογον αίτημα της Ιεραρχίας αυτής, ζητούν να τους βοηθήση το Οικουμενικόν Πατριαρχείον να εισέλθουν εις κοινωνίαν με τον λοιπόν Ορθόδοξον κόσμον, της Εκκλησίας των ονομαζομένης εις το εξής ‘Αρχιεπισκοπή Αχριδών’ και όχι Μακεδονική Εκκλησία.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν τη συνεχίσει των προσπαθειών του διά την επούλωσιν της πληγής αυτής εις το σώμα της Ορθοδοξίας, προ έτους σχεδόν απέστειλε πολυμελή αντιπροσωπείαν εις Βελιγράδιον, η οποία είχεν εκτενείς συνομιλίας με την Αγιωτάτην Εκκλησίαν Σερβίας.

Την 17ην Ιανουαρίου 2020 προσεκάλεσε την αδελφήν αυτήν Εκκλησίαν να αποστείλη εις Φανάριον αντιπροσωπείαν της εκ Βορείου Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου του υπό αυτήν Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννου, διά να έχη ενταύθα συνομιλίας με αυτό και με αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας των Σκοπίων, αλλά η Εκκλησία της Σερβίας δεν ανταπεκρίθη εισέτι, διό και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απέστειλεν εις αυτήν νέαν πρόσκλησιν κατ’ αυτάς, κοινοποιούν αυτή και τα ως άνω γράμματα των αυτών Εξοχοτήτων.

Η πλευρά των Σκοπίων υπενθυμίζει ότι δεν εκρίθη η Εκκλησία των σχισματική διά δογματικούς ή θεολογικούς λόγους, ήτοι διά θέματα πίστεως, και επικαλείται το δικαίωμα εκκλήτου προσφυγής εις τον Κωνσταντινουπόλεως, δικαίωμα, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον κατέχει επί τη βάσει αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, δεσμευτικών δι’ όλους τους Ορθοδόξους, όπως μάλιστα τας εβίωσε και τας εφήρμοσεν η καθηγιασμένη πράξις της Εκκλησίας διά μέσου των αιώνων.

Κατά ταύτα, την στιγμήν αυτήν δεν τίθεται θέμα αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας των Σκοπίων αλλά θεραπείας ενός σχίσματος, διά την οποίαν όλοι έχουν ιερόν χρέος, μάλιστα δε η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ως έπραξε και εις την περίπτωσιν του Βουλγαρικού σχίσματος και μάλιστα το έτος 1945, ήτοι μικρόν μετά τα τραγικά γεγονότα της ιστορίας εις την Δράμαν και την ευρυτέραν περιοχήν Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Βόρειον Ελλάδα.

Μόνον ο διάβολος δεν χαίρεται με την θεραπείαν των σχισμάτων διότι ο ίδιος τα προκαλεί και επιθυμεί την διαιώνισίν των.

Είμεθα πεπεισμένοι ότι με την χάριν του Αγίου Θεού θα οδηγηθούν τα βήματά μας εις τον ορθόν δρόμον διά το καλόν της Εκκλησίας».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.