Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐν τῇ Ἱερᾷ ταύτῃ περιόδῳ τοῦ δεκαπενταυγούστου καὶ τῆς νηστείας πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς & Σχολῆς, τελεσθήσεται καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν & περὶ ὥραν ὀγδόην πρωϊνήν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία.

Καθ᾿ ἑκάστην ἑσπέραν & περί ὥραν ἕκτην ἀπογευματινήν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐναλλάξ ὁ Μικρός καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικός Κανών τῆς Θεοτόκου.

Καθ᾿ ἑκάστην Πέμπτην πρωΐαν, κατὰ τὸ εἰωθός, ἐν τῇ Ἱερᾷ Σκήτη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τελεσθήσεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία περί ὥραν ἐνάτην πρωϊνήν.

Ἂπαντα δὲ τὰ Σάββατα τῆς περιόδου τελεσθήσεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῆ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὴν 5ην & 6ην Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ, τελεσθήσεται ἡ ἐτήσιος πανήγυρις εἰς τὴν Σκήτην τοῦ Χριστοῦ Χάλκης.

Τὴν 5ην τοῦ μηνὸς καὶ περί ὥραν ἕκτην ἀπογευματινὴν τελεσθήσεται ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαίου.

Τὴν δὲ ἐπομένην 6ην τοῦ μηνός, ἡμέραν Τρίτη, περί ὥραν ἐνάτην πρωϊνήν εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σκήτην τελεσθήσεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἡγουμένου αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.