Δ΄ Κυριακή των Νηστειών - Ιωάννου της Κλίμακος: Η Κλίμαξ Θείας ανόδου, Κλίμακα του Ιωάννου ή και απλά Κλίμακα (λατ.: Scala Paradisi) ονομάζεται ένα σημαντικό βιβλίο γραμμένο κατα τον 5ο - 6ο αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη το οποίο ευρέως χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της Εκκλησιαστικής Γραμματείας.

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ιωάννου της Κλίμακος: ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ 14 Απριλίου – Εορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν

Ιστορία

Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης ήταν γνωστός για την ασκητική του ζωή και την βαθιά πνευματικότητά του, ασκήτεψε αρκετά χρόνια στην έρημο ως Ερημίτης και διετέλεσε και Ηγούμενος της Μονής του Σινά. Όταν ήταν Ηγούμενος, έλαβε γράμμα από τον Ιωάννη, Ηγούμενο της Μονής Ραϊθού το οποίο ζητούσε από τον Άγιο Ιωάννη Σιναΐτη λόγους πνευματικούς και συμβουλές για την ασκητική ζωή.

Ο Άγιος Ιωάννης τότε, σε απάντηση αυτού του αιτήματος από τον Ιωάννη της Ραϊθού, έστειλε ένα σύγγραμμα το οποίο ονόμασε “Κλίμαξ Θείας Ανόδου”. Αυτός ο Λόγος ο Ασκητικός ο επονομαζόμενος “Πλάκες Πνευματικές” είναι οι συμβουλές του Ιωάννου του Σιναΐτου προς τον Ιωάννη Ραϊθού και τους Μοναχούς του. Αυτό το σύγγραμμα παραμένει και στις μέρες μας ένας φάρος για τους Μοναχούς αλλά και για όλους τους Χριστιανούς που θέλουν να φτάσουν στον Θεό.

Δομή

Το βιβλίο είναι διαιρεμένο σε τριάντα κεφάλαια – “Λόγους” οι οποίοι εξηγούν τις διάφορες αρετές, και ξεκινώντας από τα χαμηλότερα, ανεβάζουν κλιμακωτά στα ψηλότερα. Κάθε κεφάλαιο-Λόγος είναι σαν βαθμίδα (σκαλοπάτι) η οποίο ανεβάζει τον Χριστιανό ολοένα και πιο ψηλά στην κλίμακα των αρετών. Τα τριάντα αυτά κεφάλαια, έχουν ως εξής:

Λόγοι

Τα τριάντα κεφάλαια ονομάζονται “Λόγοι” και οδηγούν από τα γήινα, στα ουράνια. Οι τριάντα Λόγοι είναι ως ακολούθως:

 • 1. Περί αποταγής
 • 2. Περί απροσπαθείας
 • 3. Περί ξενιτείας
 • 4. Περί υπακοής
 • 5. Περί μετανοίας
 • 6. Περί μνήμης θανάτου
 • 7. Περί του χαροποιού πένθους
 • 8. Περί αοργησίας
 • 9. Περί μνησικακίας
 • 10. Περί καταλαλιάς
 • 11. Περί πολυλογίας και σιωπής
 • 12. Περί ψεύδους
 • 13. Περί ακηδίας
 • 14. Περί γαστριμαργίας
 • 15. Περί αγνείας
 • 16. Περί φιλαργυρίας
 • 17. Περί αναισθησίας
 • 18. Περί ύπνου και προσευχής
 • 19. Περί αγρυπνίας
 • 20. Περί δειλίας
 • 21. Περί κενοδοξίας
 • 22. Περί υπερηφανείας
 • 23. Περί λογισμών βλασφημίας
 • 24. Περί πραότητος και απλότητος
 • 25. Περί ταπεινοφροσύνης
 • 26. Περί διακρίσεως
  • 1. Περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών
  • 2. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου
  • 3. Σύντομος ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων
 • 27. Περί ησυχίας
  • 1. Δια την ιεράν “ησυχίαν”, την ψυχικήν και την σωματικήν
  • 2. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών
 • 28. Περί προσευχής
 • 29. Περί απαθείας
 • 30. Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως

Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα. Εορτάζει 21 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.