Ακάθιστος Ύμνος: Ο Ακάθιστος Ύμνος διαβάστηκε για πρώτη φορά στον ναό της Αγίας Σοφίας, όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε από το Βυζάντιο σε μάχες στην Περσία και η Κωνσταντινούπολη δέχτηκε επίθεση από τους Αβάρους.

Δ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας-Ακάθιστος Ύμνος: Γιατί ονομάστηκε «Ακάθιστος»

Με τη βοήθεια της Παναγίας (σ.σ οι κάτοικοι έκαναν τάμα ζητώντας να σωθούν λέγοντας ότι θα παραμείνουν σε όρθια στάση για όση ώρα χρειαστεί) σηκώθηκε τρικυμία και τα καράβια συγκρούστηκαν μεταξύ τους και οι «εχθροί» αποδεκατίστηκαν, μην καταφέρνοντας να εισβάλλουν στην Πόλη.

Έτσι, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος μέσα στην Αγία Σοφία και έψαλε αυτόν τον ύμνο για χάρη της Παναγίας.

Άλλες ιστορικές ερμηνείες, πάντως, υποστηρίζουν ότι ο Ακάθιστος Ύμνος συνδέεται με τις πολιορκίες και τη σωτηρία της Πόλης επί των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου (673) ή Λέοντος του Ισαύρου (717) ή Μιχαήλ Γ’ (860).

Γιατί ονομάστηκε «Ακάθιστος»

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο συγκεκριμένος ύμνος ονομάστηκε «Ακάθιστος» χάρη στην όρθια στάση που τηρούσαν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας.

Ο Ακάθιστος Ύμνος δε αποτελείται από 24 «στροφές», οι οποίες είναι δύο ειδών.

Οι περιττοί, οι οποίοι είναι εκτενέστεροι, αποτελούνται από 18 στίχους. Οι πέντε πρώτοι στίχοι περιλαμβάνουν τη διήγηση, οι 12 επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς την Θεοτόκο, και ο 18ος είναι το εφύμνιο «Χαίρε νύμφη Ανύμφευτε».

Οι άρτιοι αποτελούνται μόνο από πέντε στίχους διήγησης και το εφύμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό και μερικοί στη Θεοτόκο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.