ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ : Το ΣτΕ σταμάτησε την πρακτική της φορολογικής διοίκησης εφαρμόζοντας την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη και να διακόπτεται η παραγραφή με την έκδοσή τους.

Το ΣτΕ (Ολομέλεια) ύστερα από προσφυγή της ΑΑΔΕ (όπου έχασε οριστικά την υπόθεση), έλυσε το ζήτημα με τις αποφάσεις του 616-618/2021.

Ειδικότερα, με τις εν λόγω αποφάσεις το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι: «Η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η οποία προστέθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Δ.2 περ. 18β του ν. 4254/2014 και ορίζει ότι η προβλεπόμενη από κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις αρχές της φανερής δράσης της Διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 36 του ΚΦΔ διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες παγίως προέβλεπαν ως προϋπόθεση διακοπής της προθεσμίας παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου την εντός της οικείας προθεσμίας κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης».

Με άλλα λόγια προκειμένου να μην παραγραφεί η αξίωση του Δημοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου ή/και κύρωσης για παράβαση των σχετικών διατάξεων, πρέπει, εντός της θεσπιζόμενης προθεσμίας παραγραφής, όχι μόνον να εκδίδεται η καταλογιστική πράξη αλλά και να γίνεται κοινοποίηση αυτής στο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου χωρεί ο καταλογισμός.

Όμως, κάποιοι εξ αυτών προσέφυγαν στα δικαστήρια και προσέβαλαν την τακτική του υπουργείου Οικονομικών με την οποία, στην ουσία παρατείνονταν, η περίοδος παραγραφής και δικαιώθηκαν, πρωτόδικα.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν είτε οι ίδιοι οι συνταξιούχοι (που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση) είτε οι συντάξαντες την προσφυγή σύμβουλοι (Δικηγόροι ή Λογιστές – Φοροτεχνικοί);

Θα χρειαστεί δυστυχώς να υποβάλλουν έστω και τώρα αίτημα – συμπληρωματικό υπόμνημα και να ζητήσουν την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και διαγραφή του επιβληθέντος φόρου εισοδήματος μετά των προσαυξήσεων, προστίμων κλπ, προβάλλοντας την παραγραφή που έλαβε χώρα σύμφωνα με τις κρίσιμες αποφάσεις του ΣτΕ και τις ειδικές διατάξεις περί παραγραφής. Σχετικά παραθέτουμε:

Παραγραφή εν Επιδικία:

Η παραγραφή αποτελεί θεσμό του δικαίου, εξαιτίας του οποίου, η αξίωση παραλύει, επειδή ο δικαιούχος αυτής, παρέλειψε να ασκήσει κάποια διαδικαστική πράξη, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο προβλέπεται στον νόμο. Εφόσον συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής η αξίωση δεν αποσβέννυται, αλλά εξακολουθεί να εκδηλώνει σημεία ζωής, υπάρχουσα πλέον ως φυσική ή ατελής ενοχή.

Το Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψιν αυτεπάγγελτα την παραγραφή, αλλά μόνο, κατόπιν πρότασης αυτής από τον οφειλέτη, ο οποίος, λόγω της συμπλήρωσης αυτής, δύναται να αρνηθεί να εκπληρώσει την παροχή.

Καραγιάννης Ανδρέας
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.