Ὁλόκληρος ὁ χριστιανικός κόσμος ἀπ΄ ἄκρου σ’ ἄκρο τῆς οἰκουμένης πανηγυρίζει σήμερα τήν κοσμοσωτήρια Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Οἱ ἄγγελοι ἀγάλλονται στόν οὐρανό, οἱ ἄνθρωποι πνευματικά εὐφραίνονται στή γῆ, σκιρτᾶ ἡ κτίση, «τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου».

Μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὑπερβαίνει τήν δική μας λογική καί προκαλεῖ τόν θαυμασμό καί τήν δοξολογία τῶν ἀνθρώπων. Κανείς δέν εἶχε ἐλπίδα νά γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος καί νά σκηνώσει ἀνάμεσά μας, γι’ αὐτό καί ὁ ἄγγελος εἶπε: «ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ. 2,10).

Ὁ Κύριος δέν πῆρε τή μορφή ἑνός ἀρχαγγέλου, ἀλλά τή φύση τοῦ ἀνθρώπου, πού μέ τήν ἁμαρτία του εἶχε συγκαταριθμηθεῖ μέ τά ζῶα. Οἱ ὑγιεῖς ἄγγελοι κι ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις δέν εἶχαν ἀνάγκη ἀπό γιατρό, ἀλλά ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος. Ἡ ἀνθρώπινη φύση βρῆκε τέτοιο γιατρό, πού τῆς χάρισε τήν πνευματική της ὑγεία.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός. Αὐτό μᾶς δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις νά τόν ἀγαπήσουμε καί ἐμεῖς. Ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά ζητήσει τίποτε ἀπό ἐμᾶς. Ἡ ἐνέργειά Του ἦταν πέρα ἀπό κάθε ἰδιοτέλεια. Ἄλλωστε εἶναι ὡς Θεός ἀνενδεής. Ἐμᾶς ὠφέλησε ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου. Μᾶς ἀποκατέστησε στό ἀρχαῖο κάλλος, παλινόρθωσε τήν ἀνθρώπινη φύση, διέσωσε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, διέλυσε τό κράτος τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου, καί μᾶς χάρισε τήν ζωή. Δέν εἴμαστε πλέον ὑποχείρια τοῦ πονηροῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ.

Τώρα μποροῦμε νά γευθοῦμε τήν ὄντως ζωή, πού εἶναι ἡ ἔνωσή μας μέ τόν Θεό. Μέσα στήν Ἐκκλησία μας νοιώθουμε τό μεγάλο αὐτό γεγονός καί τό ζοῦμε στά μυστήρια καί μάλιστα στήν Θεία Εὐχαριστία, πού εἶναι τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ σέ μᾶς.

Ἡ προίκα πού μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, αὐτό δηλαδή πού δανείσθηκε ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἑνωμένο ὅμως μέ τήν Θεότητα. Τό τεθεωμένο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ δύναμή μας καί ἡ ζωή μας. Εἴμαστε αἰώνια χρεῶστες στήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Κυρίου, πού ἔδειξε σέ μᾶς.

Αὐτό τό μυστήριο τῆς εὐσέβειας καί τῆς ἀγάπης ἄς τό βιώσουμε προσωπικά μέσα στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή καί προπαντός στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἔτσι θά γίνουμε ἀληθινοί προσκυνητές τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Θά ζήσουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό;
Ἄς ἀφυπνισθοῦμε καί ἄς Τόν πλησιάσουμε γιά νά ξαναγεννηθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί Του.
Χριστός Ἐτέχθη! Ἀληθῶς Ἐτέχθη!

Διάπυρος πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα εὐχέτης ὅλων σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ο φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.