Μητρόπολη Μαρωνείας-Χριστούγεννα 2017

Τέκνα ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγαπητά,

Ἔφθασε ἡ «Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν». Ἡ Μητρόπολη τῆς πίστεώς μας, ἡ ἁγία καί μεγάλη τῶν Χριστουγέννων ἑορτή. Καί ὅλοι μας σήμερα οἱ βαπτισμένοι καί κεχρισμένοι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί ἐμπεπλουτισμένοι μέ τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς ἑορτάζουμε!

Ἑορτάζουμε καί δοξολογοῦμε καί δοξάζουμε διότι Χριστός Γεννᾶται, ὁ Υἱϊός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας, διό ἀδελφοί μου «δοξάσατε»!

Ἑορτάζουμε καί προσκυνοῦμε καί ὑποδεχόμαστε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν κατέβη καί κατέφθασε, διό ἀδελφοί μου «ἀπαντήσατε»!

Ἑορτάζουμε καί προσπαθοῦμε νά ἀνυψωθοῦμε ἀπό τά κτιστά, τά γήινα, τά ἐπίκαιρα, τά πρόσκαιρα, νά ξεφύγουμε ἀπό τίς κακίες καί πολυειδεῖς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί τήν ἐμπερίστατον ἁμαρτίαν, διότι Χριστός ἐπί γῆς ἦλθεν, διό ἀδελφοί μου «ὑψώθητε»!

Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία συνήλθαμε, συνήχθημεν, γίναμε χάριτι Θεοῦ καί σήμερα Σῶμα Χριστοῦ, γίναμε Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, συγκροτήσαμε δηλαδή τήν Ἐκκλησία μέ τήν Θεία Εὐχαριστία πού προσφέραμε στόν Κύριό μας. Μέσα σ’ αὐτή, λοιπόν, τή γιορτινή μας σύναξη ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ καί μᾶς παρακαλεῖ νά ὑψωθοῦμε, νά ἀφήσουμε τά ἐπί τῆς γῆς, νά φρονοῦμε τά ἄνω, νά ζητοῦμε τά ἄνω.

Νά ὑψωθοῦμε πρός τά οὐράνια, τά Θεοπρεπῆ πρός τήν προοπτική τῆς πίστεώς μας, νά προχωρήσουμε στήν κοινωνία καί τή σχέση τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Θεάνθρωπο Κύριο, πού σαρκώθηκε ἀπό τήν Ἁγία Παρθένο καί Θεοτόκο.

Οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν πού ἤχησαν χαρμόσυνα καί γλυκόηχα ὄρθρου βαθέως σήμερα, «ὀρθρίζουσαι ἐκ νυκτός», εἶναι τό προσκλητήριο τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς προσκάλεσαν στό χῶρο τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Διότι ἀπό τή μιά ὑπάρχει ἡ δουλεία, ὅπου ἐργάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος στό ἀτομικό του συμφέρον, γιά τά δικαιώματά του, γιά τόν ἑαυτό του˙ καί ὑπάρχει ἀπεναντίας ἡ πρόσκληση στήν ἐλευθερία.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά πάψουμε νά δουλεύουμε στή δουλεία τῆς φιλαυτίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς ἐγωκεντρικότητας. Νά σηκωθοῦμε καί νά πορευθοῦμε στό δρόμο τῆς ἐλευθερίας, πού βιώνεται μέ πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη.

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί γι’ αὐτό μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά ἐλευθερωθοῦμε, πορευόμενοι στή ζωή τῆς ἀγάπης καί μέ συγχωρητικότητα. Τότε ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ἐν Χριστῷ, ἀδελφοί μου, ἐάν ἀγαπᾶ καί συγχωρεῖ καί ἔτσι χαίρεται τή ζωή καί εὐχαριστεῖ τό Θεό μετά τοῦ Ὁποίου διά τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὑπαρξιακή καί βαθειά σχέση ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης.

Ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἐμπιστεύεται τόν Θεό καί στέκεται στήν ἐλευθερία τήν ὁποία ὁ Χριστός μᾶς ἐχάρισε καί δέν ἀνέχεται ζυγούς δουλείας σέ ἀνθρώπους, πράγματα, καταστάσεις καί στίς προσωπικές του ἐμπάθειες.

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Χριστός μας, ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ἦλθε καί ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτόν τόν τέλειον Θεόν καί ἐμεῖς σήμερα τόν συναντᾶμε στήν Ἐκκλησία καί γινόμαστε τό Ἅγιο Σῶμα Του.

Τί ἄλλο μεγαλύτερο!

Τί θαυμαστότερο!

Τί Θεοπρεπέστερο!

Δόξα τῷ Θεῷ πού τοιουτοτρόπως εὐδόκησε τήν ἐλευθερία μας! Πού μᾶς καταρτίζει «ἕνα Σῶμα τούς πολλούς».

Αὐτή τή δωρεά ἄς γευθοῦμε σήμερα πού ὁ Χριστός γεννᾶται καί ἄς δοξάσουμε, ἄς προϋπαντήσουμε, ἄς ὑψωθοῦμε.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Καλλίκαρπο τὸ ἐπί θύραις Νέον Ἔτος 2018!

Διάπυρος πρὸς τὸν Νηπιάσαντα Κύριον Ἰησοῦν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.