Με βαθιά κατάνυξη οι ακρίτες του Έβρου γιόρτασαν φέτος την Ανάσταση του Κυρίου αλλά και με ανακούφιση ύστερα από τον περσινό αποκλεισμό τους από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Στις πόλεις και τα χωριά κτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και ακούστηκε το «Χριστός Ανέστη» με το διαχρονικό μήνυμα ότι η πίστη στη ζωή είναι το μόνο μέσο για να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό και να γευθούμε την απειρία της αιωνιότητος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος προέστη της Ακολουθίας της Αναστάσεως στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, στο Πασχαλινό Μήνυμά του, μεταξύ άλλων, αναφέρει· «Μεταδίδοντας σέ σᾶς τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, καλοῦμε ὅλους ὅπως, ἀντί τῆς λύπης καί τοῦ πένθους, ἐνδεδυμένοι τήν χαρά καί τήν ἀγαλλίαση νά ἀνάψουμε τίς λαμπάδες τῆς ψυχῆς μας ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς, καί ἄς ἐξέλθουμε οἱ πιστοί εἰς τήν Ἀνάστασιν. Ἰδού «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός· οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Ἡ ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας καταλύθηκε. Σωτηρία καί Χάρις ἀπό τόν Τάφο ἀνέτειλε στόν κόσμο. Ἀντί τῆς φθορᾶς, στήν ὁποία πρίν εἴμεθα ὑποταγμένοι, σήμερα γίναμε κληρονόμοι τῆς ἀφθαρσίας. Δέν κυριεύει πλέον τήν ζωή μας ὁ θάνατος. Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν, ἀφανίσας τόν θάνατο, «ζωήν χαρισάμενος». Σέ αὐτή τή νέα ζωή τῆς Ἀναστάσεως μᾶς εἰσάγει σήμερα «αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα». Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά προσέλθουμε καί, διά τῆς πρός Αὐτόν πίστεως, νά εἰσέλθουμε στήν χαρά καί στήν ζωή τοῦ Κυρίου μας.

»Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί, καταυγάζει ὅλη τήν ἀνθρώπινη ζωή μέ ζωογόνο φῶς. Ἀκόμη καί στίς πιό δύσκολες συνθῆκες μᾶς στηρίζει ἡ ἀναστάσιμη ἐμπειρία: «ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς» (B΄ Κορ. 1:9). Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν χωράει τό θαῦμα. Ἡ καρδιά, ὅμως, διαισθάνεται τήν ἀλήθεια αὐτή καί σκιρτᾶ ψάλλοντας τό «Χριστός Ἀνέστη». Συγχρόνως ἡ Ἀνάσταση δυναμώνει τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐξουδετερωθεῖ κάθε θανατηφόρος ἐνέργεια, πού συνθλίβει τή ζωή μας. Ἐνισχύει τήν ἐλπίδα ὅτι τελικά θά νικηθοῦν ἡ ἀδικία, ὁ φθόνος, ἡ διαφθορά, τά σκοτεινά συμφέροντα, πού συμβαδίζουν συνήθως μέ τό δόλιο ψέμα καί τήν ἀδίστακτη ἀλαζονεία καί θανατώνουν τήν εἰρήνη ὁδηγῶντας τήν κοινωνία στήν ἐξαθλίωση καί στήν παρακμή. Ὡς λυτρωτική φωτοχυσία ἡ ἐλπίδα διαχέεται ἰδιαίτερα κατά τήν ὑπέρλαμπρη ἑορτή τοῦ Πάσχα καί καταυγάζει τήν ὕπαρξη ὄχι μόνο τῶν πιστῶν ἀλλά καί μυστικά ἀγγίζει τίς καλοπροαίρετες ψυχές ὄσων βρίσκονται μεταξύ πίστεως καί ἀπιστίας.

»Ἡ χριστιανική ἐλπίδα δέν προέρχεται ἀπό μία ἀκαθόριστη αἰσιοδοξία, δέν σχετίζεται μέ ψευδαίσθηση οὐτοπιστική. Στηρίζεται στή βεβαιότητα ὅτι ὑπάρχει Θεός Παντοδύναμος, Δημιουργός τοῦ παντός καί Καθοδηγός· προσωπικός Θεός ἀγάπης, ὁ Ὁποῖος οὕτως ἠγάπησεν τὸν «κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3:16). Ἡ ἀναστάσιμη ἐλπίδα δέν ἀναφέρεται σέ κάποια ἀόριστη ἰδέα, ἀλλά εἶναι συνδεδεμένη μέ ἕνα Πρόσωπο, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἐκουσίως ὑπέστη φρικτά βασανιστήρια καί σταυρώθηκε νικῶντας τόν θάνατο. Ἡ διαπίστωση ὅτι «Χριστός Ἀνέστη» δέν δηλώνει ὅτι ἀνέστη ὁ Θεός, διότι ἡ θεότητα δέν ἀποθνήσκει, ἀλλά ὅτι ἀνέστη ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί συνανέστησε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ὁποία προσέλαβε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου…

»Μόνον ἐάν ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό στήν πορεία πού ἐγκαινιάζει μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του εἶναι δυνατόν νά ζήσουμε τήν πληρότητα τῆς ἀξίας καί τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς· νά πορευθοῦμε σέ αὐτόν τόν κόσμο, ὡς ἐπί σκοπόν βαδίζοντες· νά φωτισθοῦν τά ἐντός μας καί τά περί ἡμᾶς σκότη· νά λύσουμε τά προβλήματα πού μᾶς συνέχουν, ἀτομικά, οἰκογενειακά, κοινωνικά καί νά ὑπερβοῦμε καί αὐτόν τόν θάνατο, γενόμενοι μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου.

»Στή νέα αὐτή ἐν Χριστῷ ζωή ὁ ἄνθρωπος, λυτρωμένος ἀπό τήν ἁμαρτία καί περιβεβλημένος τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχει συνοδοιπόρο στήν πορεία τοῦ βίου του, Αὐτόν τόν ἴδιο τόν Ἀναστάντα Κύριο· Αὐτόν πού ἔχει πᾶσαν ἐξουσία καί στόν οὐρανό καί στήν γῆ. Βαδίζοντας μαζί μέ τόν Κύριο ἀντλοῦμε παρηγοριά καί βοήθεια στόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἀληθείας, ὑπέρ τοῦ ἀγαθοῦ, ὑπέρ τῆς ἀρετῆς καί ὑπέρ τῆς δικαιοσύνης, κατέχοντες πλοῦτο χρηστότητος, ὁδηγό ἀσφαλῆ στά βήματα μας καί βεβαία ἄγκυρα ἐλπίδος».

Την Τελετή της Αναστάσεως στο Διδυμότειχο παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου και ο Στρατηγός Διοικητής της XVI Μεραρχίας Αναστάσιος Αλεξιάδης.

Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα ο Σεβασμιώτατος προέστη του Εσπερινού της Αγάπης το πρωί μεν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος και το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου, όπου το Ευαγγέλιο ανεγνώσθη γαλλικά, αραβικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα και αλβανικά και διανεμέθησαν κατά το έθος στους πιστούς τα πασχαλινά αυγά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.