Εἰς νυκτερινήν τελετήν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ὁ Ὄρθρος τῆς ὁποίας ἤρχισε τήν 11.30 μ.μ. τῆς Πέμπτης, 10ης / 23ης Μαΐου 2019, καί εἰς θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἠκολούθησεν εὐθύς, τήν 1.30 π.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς 11ης / 24ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν, συνῳδά ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ εἰς ἱερέα χειροτονία τοῦ διακόνου Σάββα Μαχούλη, υἱοῦ τοῦ Οἰκονόμου Ἱερέως Θεοδώρου Μαχούλη, προκειμένου οὗτος νά ὑπηρετήσῃ ὡς βοηθός τοῦ Οἰκονόμου Ἱερέως τῆς Κοινότητος Ταρσήχας π. Γρηγορίου καί ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ καί ὡς βοηθός τοῦ πατρός αὐτοῦ π. Θεοδοσίου Μαχούλη τῆς Κοινότητος Κούφρ Γιασσίφ.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:
«Eὐλαβέστατε διάκονε Σάββα,

Λίγοι μόνο μῆνες ἔχουν περάσει ἀπό τότε πού σέ τοῦτο τόν ἅγιο τόπο, τό Φρικτό Γολγοθᾶ καί τό ζωοδόχο τοῦ Κυρίου Τάφο, δέχτηκες ἀπό τάς χεῖρας τοῦ Ἀρχιερέως τό μυστήριο τοῦ α΄βαθμοῦ τῆ;ς ἱερωσύνης, ἤτοι τῆς ἱεροδιακονίας.

Κατά τό διάστημα τῶν λίγων αὐτῶν μηνῶν ἀποδείχτηκες ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης, πού σοῦ ἐπέδειξε ἡ Ἐκκλησία, γιατί διακόνησες ὡς διάκονος μέ πίστη καί ἐπιμέλεια τόν Ὀρθόδοξο λαό τῆς Κοινότητος τῆς Ταρσήχας, βοηθώντας τόν οἰκονόμο π. Γρηγόριο καί τῆς Κοινότητος Κούφρ Γιασίφ, βοηθώντας τόν κατά σάρκα πατέρα σου οἰκονόμο π. Θεοδόσιο.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τό Μακαριώτατο Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο βασιζόμενη στή μαρτυρία τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης-Πτολεμαïδος Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, τοῦ π. Γρηγορίου καί τοῦ πατέρα σου π. Θεοδοσίου καί τῶν Ἐπιτρόπων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ταρσήχας καί τοῦ Κούφρ Γιασίφ ἐνέκρινε τήν αἴτηση χειροτονίας σου σέ Πρεσβύτερο.

Καλεῖσαι λοιπόν σ’αὐτή τήν ὥρα τῆς θείας λειτουργίας καί σ’ αὐτό τόν πιό ἅγιο τόπο τοῦ κόσμου νά δεχτεῖς τή χάρη τοῦ Ἅγίου Πνεύματος, γιά νά τελεῖς ὡς ἰερέας τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, νά θυσιάζεις ἀναίμακτα τό Χριστό, νά βαπτίζεις τἀ τέκνα τῶν ὀρθοδόξων μέ τρεῖς καταδύσεις καί ἀναδύσεις καί νά τούς χορηγεῖς τήν πρώτη θεία κοινωνία πού σέ ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους εῖναι ἀμέσως μετά τό βάπτισμα καί νά μελετᾶς τήν Ἁγία Γραφή καί νά τήν κατανοεῖς καί νά τήν ἐξηγεῖς στούς πιστούς, ὅπως οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Ὄντως εἶναι μεγάλη ἡ τιμή, μεγάλη ἡ εὐθὐνη, μεγάλη ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση, ἀλλά μή διστάζεις, πρόσελθε καί ἔχε κατά νοῦ νά θυσιάζει;ς πάντοτε τόν ἑαυτό σου, ὅπως ὁ Κύριος ἐθυσίασε γιά χάρη μας τόν Ἑαυτό Του. ἔγινε θυσία γιά ἐμᾶς καί μέ τή θυσία Του, μέ τό σταυρό Του, ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τω κόσμῳ.

Πρόσελθε λοιπόν, γονάτισε μπροστά στό λίθο πού ἀπεκύλισε ὁ ἄγγελος ἀπό τό μνημεῖο καί προσευχήσου στό Πανάγιο Πνεῦμα νά κατέλθει καί νά κατακαύσει τίς ἁμαρτίες σου, νά σέ ἐξαγνίσει καί νά σέ ἀναδείξει σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ καί ἐργάτη δόκιμο καί ἄξιο τοῦ ἀμπελῶνος Κυρίου.

Ἔσο βέβαιος ὅτι σέ συνοδεύουν οἱ προσευχές τῶν γονέων σου, τῆς συζύγου σου, τῶν συγγενῶν σου, ἐμοῦ προσωπικῶς καί ὅλων ἐκείνων πού σέ τιμοῦν αὐτή τήν ὥρα μέ τήν παρουσία τους».

Μετά τήν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως καί τήν κάθοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν ἐγκατάστασιν τοῦ διακόνου εἰς τόν βαθμόν τοῦ ἱερέως, οἱ τιμῶντες αὐτόν Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, συλλειτουργοί ἄλλοι ἱερεῖς καί ἄλλοι συγγενεῖς ἐπευφήμησαν τό «ἄξιος», «ἄξιος».

Ὁ νεοχειροτονηθείς ἱερεύς ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Τήν πρωΐαν ἐν τέλει προσῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐδέχθη τάς συμβουλάς καί τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.