Τήν Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἐπί 8ετία Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἰωάννη Χαμηλοῦ.

Ὁ π. Ἰωάννης εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης, υἱός τοῦ Ἱερέως Κωνσταντίνου Χαμηλοῦ πού ἔφυγε πολύ νωρίς ἀπό τήν ζωή σέ αὐτοκινητιστικό ἀτύχημα, ἀφήνοντας ὀρφανά τά τέσσερα ἀνήλικα τότε παιδιά του, εἶναι νυμφευμένος μέ τήν Μαρία Ρῆγα καί πατέρας τριῶν παιδιῶν.

Ὁ π. Ἰωάννης στόν σύντομο λόγο του ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ παιδικοῦ του ὀνείρου νά χειροτονηθῆ, τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη του στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων.

Εἶπε ὅτι δέν ἔχει κάτι νά προσφέρη ὁ ἴδιος στήν Ἐκκλησία, ἀλλά αὐτή τήν ἀφιέρωσή του, προκειμένου νά μεταδώση τό κήρυγμά της, κήρυγμα ἀγάπης καί εἰρήνης πού ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος. Εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τόν Πνευματικό του, τούς Ἱερεῖς, τούς συγγενεῖς, καί μνημόνευσε τόν ἀείμνηστο πατέρα του Κωνσταντῖνο Ἱερέα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του τόνισε τήν σημασία καί τήν ἀξία τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ βαθμοῦ τοῦ Πρεσβυτέρου – Ἱερέως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ και μέ τά Μυστήρια καί τήν ὅλη παράδοσή της εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο – νοσοκομεῖο, πού μετατρέπει τήν ἰδιοτελῆ ἀγάπη σέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι θρησκεία, ἀφοῦ ἡ θρησκεία ἱκανοποιεῖ μερικές ἐξωτερικές ἀνάγκες, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ζώντων καί κεκοιμημένων. Ἡ θρησκεία ἐξάπτει τά πάθη μέ φοβερά ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μετατρέπει τά πάθη σέ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία.

Ἔτσι, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Κληρικός εἶναι Ἱερεύς τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πνευματικός θεραπευτής πού βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά ἑνωθῆ μέ τόν Χριστό καί νά ἀποκτήση ἑνότητα μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Ὁ Κληρικός δέν εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος, οὔτε ἀκόμη καί ἀπό τούς πολιτικούς νόμους, πολύ δέ περισσότερο ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι πνευματικός θεραπευτής, πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θεραπεύει τούς ἀνθρώπους.

Ἐπί πλέον δέ ζώντας σέ μιά κοινωνία πού ὅλοι χωρίζουν, διαιροῦν, φανατίζουν, πολιτικά καί ἰδεολογικά ἤ ἰδεοληπτικά, ὁ καλός Ἱερεύς εἶναι συνεκτικός παράγοντας, εἶναι ἑνωτική δύναμη, πού βοηθᾶ τήν οἰκογένεια, τά παιδιά, τούς γέροντες, τούς ἀρρώστους, τούς ἔχοντας ποικίλες ἀνάγκες.

Ὁ καλός Κληρικός κάνει καί ἄλλο ἔργο, πολιτιστικό, ἀφοῦ διαφυλάσσει καί συντηρεῖ μνημεῖα τοῦ παρελθόντος, παλαιούς Ναούς, εἰκόνες, κειμήλια.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν χειροτονούμενο, πού εἶναι υἱός Ἱερέως πού σκοτώθηκε σέ ἡλικία 27 ἐτῶν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν τότε μόλις 4 ἐτῶν, νά γίνη καλός Ἱερέας, μέ πίστη καί ἀφοσίωση στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Μετά τήν θεία Λειτουργία καί τήν Χειροτονία, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προσέφερε δεξίωση σέ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.