Τήν Δευτέραν, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου 2021, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας, Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου, Γέροντος Καμαράση, τοῦ Οἰκονόμου π. Γεωργίου Μπανούρα, Ἐφημερίου εἰς τό χωρίον τῶν Ποιμένων, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀλεξάνδρου Γιάσεβιτς, Ἐφημερίου εἰς τήν Μπέρ Σέβαν καί τοῦ Ἱερομονάχου Μιχαήλ, Ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα.

Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ π. Ἀναστασίου, τόν ὁποῖον προηγουμένως προσεφώνησε μέ πατρικάς νουθεσίας, λέγων εἰς αὐτόν νά προσέχῃ ἀπό τόν ἐκ δεξιῶν πειρασμόν, ὁ ὁποῖος θά σπείρῃ εἰς τήν διάνοιάν του λογισμούς ὑπερηφανίας καί κατακρίσεως καί θά προσπαθήσῃ νά τόν ἀπομακρύνῃ ἀπό τήν ἡσυχίαν καί τήν πνευματικήν ἀσφάλειαν τῆς Λαύρας, διά νά τόν κατασπαράξουν εἰς τήν συνέχειαν τά ἄγρια θηρία τῶν παθῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε εἰς τόν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἀπό τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν: “Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν” καί: “ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος σωθήσεται”, τονίζων, ὅτι δέν ἀρκεῖ νά ὑπομείνωμεν ἱκανόν χρόνον τούς πειρασμούς. Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας θά ἐπιτευχθῇ μόνον, ἐφ’ ὅσον ὑπομείνωμεν ἕως τέλους, ὅπως ἀκριβῶς ὑπέμεινεν ὁ Ἅγιος Δημήτριος τό μαρτύριόν του ἕως τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, διά νά ἀξιωθῇ κατόπιν ὄχι μόνον τῆς ἐπουρανίου βασιλείας, ἀλλά καί τῆς ἰδιαιτέρας χάριτος τοῦ ἀναβλύζοντος μύρου ἐκ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα, Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος παρέθεσε κεράσματα εἰς τούς παρευρισκομένους πατέρας καί λαϊκούς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.