Η παράσταση φέρει τον προκλητικό τίτλο «Η ώρα του διαβόλου»

Πάνω από χίλια είναι τα mail που έχει λάβει η ΕΚΚΛΗΣΙΑonline μετά την δυναμική παρέμβαση του Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία για το χυδαίο θεατρικό έργο «Η ώρα του διαβόλου», που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο κόσμος είναι οργισμένος και επικροτεί τη παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου Γόρτυνος, προβάλλοντας ομόφωνα την απαίτηση το έργο που υβρίζει τα Ιερά Σύμβολα της Πίστεώς μας να κατέβει.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑonline χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία σε αυτή τη κατεύθυνση αρκεί να είναι με ειρηνικά μέσα και να μην οδηγήσει σε ακρότητες που δε συνάδουν με την Ορθόδοξη Πίστη.

Το κείμενο του Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία:

Δέν προλάβαμε νά ἀναπνεύσουμε ἀπό τό ψηφισθέν αἰσχρό νομοθέτημα περί
ἀλλαγῆς τοῦ φύλου, ἀπό τήν ἡλικία μάλιστα τῶν 15 ἐτῶν, καί ἰδού μιά νέα βλασφημία,
μεμιγμένη μέ αἰσχρότητα, παίζεται στήν πατρίδα μας ὡς θεατρικό ἔργο.

Ἡ παράσταση
φέρει τόν προκλητικό τίτλο «Ἡ ὥρα τοῦ διαβόλου». Ἡ παράσταση αὐτή ὑβρίζει μέ
χυδαιότητα τά θεῖα πρόσωπα τῆς πίστεώς μας, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν
Πάναγνο Αὐτοῦ Μητέρα, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας. Στήν νέα αὐτή
βλασφημία κατά τῆς πίστεώς μας δέν πρέπει νά μείνουμε ἀδιάφοροι, ὅπως δέν θά μέ-
ναμε βέβαια ἀδιάφοροι, ἄν ἔβριζαν ἐμᾶς ἤ οἰκεῖα μας ἀγαπητά πρόσωπα.

Ἀλλά ἀσυγ- κρίτως ἀνώτερος ἀπό τά ἰδικά μας ἁμαρτωλά πρόσωπα εἶναι ὁ Θεός μας, εἶναι ἡ πίστη
μας, τήν ὁποία πρέπει νά ὁμολογοῦμε, ὅταν προσβάλλεται.

Ἡ σιωπή καί ἡ ἀπάθειά
μας, ὅταν ὑβρίζεται ἡ πίστη μας, δείχνει τήν ἀδιαφορία μας, δείχνει ὅτι δέν ἔχει μι-
λήσει δυνατά στήν καρδιά μας ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ὅπως ἐνόησα τό βλάσφημο αὐτό ἔργο, ὁ συνθέτης του θέλει νά δώσει σ᾽ αὐτό καί
φιλοσοφικό ἐπικάλυμμα, διά νά ἐντυπωσιάσει τάχα. Κατά βάθος στό ἔργο του ὁ συν-
θέτης ἀμφισβητεῖ τό καλό, ὅπως καί τό κακό, καί δέχεται ὅτι τό καλό ἔχει μέσα του
κακό, ὅπως καί τό κακό ἔχει μέσα του τό καλό.

Δηλαδή δέν ὑπάρχει καλό ἤ κακό.
Αὐτό ὅμως ἀντιτίθεται σφόδρα πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία παρουσιάζει κεχωρισμένα τό καλό καί τό κακό, λέγοντάς μας νά ἀπο-
φεύγουμε τό κακό καί νά πράττουμε τό καλό.

Τό ἔργο συγχέει αὐτά τά δύο καί ἐνθυμούμεθα ἐδῶ τόν λόγον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, ὁ ὁποῖος λέγει «οὐαί οἱ λέγοντες
τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκό-
τος» (Ἠσ. 5,20). Ἡ Ἐκκλησία τόν πεπτωκότα κακό ἄνθρωπο μέ τά ἱερά της Μυστήρια
τόν κάνει ὄχι ἁπλῶς καλό, ἀλλά ἅγιο. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους καί πρώτιστα πάν-
των τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγία.

Ἐπειδή ὅμως βάση τοῦ ἔργου εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ὅτι δέν ὑπάρχει καλό ἤ κακό, ὁ συνθέτης τοῦ ἔργου παρουσιάζει τόν διάβολο
νά μιγνύεται σαρκικά μέ τήν Μαρία, ὅπως τήν λέει (πρόκειται ἀσφαλῶς γιά τήν Πανα-
γία μας). Τό καταλαβαίνετε τώρα, ὦ χριστιανοί, ὅτι τό ἔργο εἶναι καί βλάσφημο καί
αἰσχρό συνάμα. Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ὁ συγγραφέας κινεῖται στό παλαιό ἁμάρτημα πού
ἐπέφερε τόν κατακλυσμό.

Στήν μίξη δηλαδή τῶν καλῶν καί τῶν κακῶν, τῆς καλῆς γε-νεᾶς μέ τήν κακή γενεά (βλ. Γεν. 6,1). Γι᾽ αὐτό τό ἁμάρτημα εἶπε ὁ Θεός, «οὐ μή κα-
ταμείνῃ τό πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας» (Γεν.
6,3). Καί ἦλθε ὁ κατακλυσμός.

Ναί! Ὁ κατακλυσμός, γιά τόν ὁποῖο ὁμιλοῦν καί ἐξωβι-βλικά κείμενα, ἔγινε γιά τήν μίξη τῆς καλῆς γενεᾶς μέ τήν κακή γενεά, τοῦ καλοῦ καί
τοῦ κακοῦ, ὅπως τό θέλει τό βλάσφημο ἔργο, τό ὁποῖο παίζεται στήν ἁγιασμένη πα-
τρίδα μας.

Ἐμεῖς, ὡς τοπική Ἐκκλησία Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλῆρος καί λαός, ἐκφρά-
ζουμε τόν πόνο μας καί τήν ἀγανάκτησή μας πρός τό ἔργο αὐτό. Ἀκόμη δέ ἐκφρά-
ζουμε καί τόν φόβο μας, μή μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐτά τά ἄνομα καί
αἰσχρά πού συμβαίνουν στήν ὀρθόδοξη χώρα μας, μέχρι σημείου ἡ ἀνηθικότητα νά
θεσπίζεται ὡς νόμος καί νά κυβερνᾶ, καί μέχρι σημείου – ὅπως τό κάνει καί τό αἰσχρό
ἔργο πού παίζεται – νά συμπλέκουν τήν αἰσχρότητα μέ τά Τίμια καί Ἁγιασμένα Πρό-
σωπα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας, χωρίς μάλιστα νά ἀκούεται καί ἡ ἔντονη δια-
μαρτυρία τῶν χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

4 Σχόλια

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Ουρανοδρόμος

"Τώρα πάμε, ή για το Χριστό, ή για το διάβολο
Είναι καθαρό μέτωπο"

2
Ουρανοδρόμος

Όταν ο Άγιος Κοσμάς άκουγε κάποιον να βλασφημεί κατά του Χριστού και της Παναγίας, τότε εξοργιζόταν και έλεγε:

«Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφό μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίσει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω».

3
Εκκλησία Online

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

4
Dimitris Malliaros

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΣΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ