"Των Κιλκισίων η πόλις, σήμερον γάννυται, την εορτήν τιμώσα, Πεντεκαίδεκα θείων, ανδρών τροπαιοφόρων και αθλητών, καθελόντων το φρύαγμα, του αποστάτου τυράννου μαρτυρικώς, ως αρνία εθελόθυτα".

Χαίρει, αγάλλεται και πανηγυρίζει ο Ιερός Κλήρος και ο ευλαβής Λαός του Κιλκίς τους ουράνιους προστάτες και εφόρους, Αγίους ενδόξους Πεντεκαίδεκα Ιερομάρτυρες, τους εν Τιβεριουπόλει αθλήσαντες και Πολιούχους Κιλκίς.

Ευρισκόμενοι στα πρόθυρα της εορτής των Χριστουγέννων οι Κιλκισιώτες πάντοτε εορτάζουν την μεγάλη αυτή εορτή της ταπείνωσης, την γέννηση του Θεανθρώπου, πανηγυρίζοντας τους πολιούχους Μάρτυρές τους.

Πάντοτε στο Κιλκίς η εορτή των Εφόρων και Προστατών Αγίων είναι η προεόρτιος ετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Οι πανύμνητοι Ιερομάρτυρες εισαγάγουν με το Μαρτύριό τους στο Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Χριστού. Γι΄αυτό και οι δύο εορτές συνδέονται προεόρτια και πανηγυρικά.

Μέσα στο ψύχος του χειμώνα, οι εντιμότατοι άρχοντες του τόπου και ο φιλάγιος του Θεού υπερεπλήρωσαν τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Κιλκίς για να τιμήσουν τους Προστάτες Αγίους τους, καταθέτοντας την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό τους.

Προσκυνώντας με ευλάβεια τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και του Πρεσβυτέρου Πέτρου, ενός εκ των Πεντεκαίδεκα Αγίων, κατέθεσαν την ικεσία τους, λαμβάνοντας την ευλογία τους.

Του πανηγυρικού Όρθρου και της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αιτωλίας και Ακαρνίας κ. Δαμασκηνός και Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, του και Ποιμενάρχου της ακριτικής Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς.

Παίρνοντας αφορμή από τη φράση του σοφού Παροιμιαστή «Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος ανέφερε μεταξύ άλλων στο θείο λόγο του:

«Ἀληθινά μακάριος, εὐλογημένος δηλαδή καί γνήσια εὐτυχής, εἶναι ἐκεῖνος πού βαδίζει στόν δρόμο πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἄνοιξε γιά τόν ἄνθρωπο· στήν ὁδό τῆς Θεογνωσίας, τήν ὁποία ἐβάδισαν χωρίς νά πλανηθοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Πίστεώς μας ἐν γένει καί ὅλως ἰδιαιτέρως, οἱ σήμερα τιμώμενοι Ἅγιοι Πεντεκαίδεκα Ἱερομάρτυρες οἱ ἐν Τιβεριουπόλει ἀθλήσαντες.

Ἡ Ὁδός τῆς Θεογνωσίας εἶναι δρόμος πού περνάει μέσα ἀπό αὐτόν τόν κόσμο, ἀλλά ὁδηγεῖ πρός τά ἄνω, πρός τόν Θεό… Εἶναι δρόμος ἐμπειρικός. Βιώνεται, δέν περιγράφεται μέ λόγια. Ὁ δρόμος τῆς Θεογνωσίας εἶναι ἀναγωγικός. Μᾶς ἀνεβάζει στά ὑψηλά, στά οὐράνια, στά μένοντα καί αἰώνια. Κάνει τό σῶμα μας ὄχημα πρός τόν Οὐρανό καί ὄχι φυλακή τῆς ψυχῆς. Κάνει τό νοῦ μας ἡγεμόνα τῶν παθῶν μας καί ὄχι ὑπηρέτη τῆς σάρκας μας.

Γνωρίζουμε, μέσα ἀπό τόν δρόμο αὐτό, τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν Ἄκρα Ταπείνωσή Του στόν Σταυρό καί στόν Τάφο. Εἶναι γι’ αὐτό δρόμος ἀνηφορικός. Δρόμος θυσίας. Δρόμος ἀπάρνησης τοῦ ἑαυτοῦ καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Προϋποθέτει ἀπάρνηση καί τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς καί τῆς βιολογικῆς μας ὕπαρξης καμιά φορά, ὅπως συνέβη στούς Ἁγίους Μάρτυρες.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅμως τόσο ἁπλόχερη καί τόσο ἀρχοντική πού δέν μᾶς ἀφήνει νά περιμένουμε τό τέλος τῆς Ἱστορίας γιά νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Μᾶς ἐπιτρέπει νά τό ζήσουμε καθημερινά, βιώνοντας πρῶτα – πρῶτα τό μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ μέ τό φρόνημα τῶν γερόντων τῆς ἐρήμου «Εἶδες τόν ἀδελφόν σου; Εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου», ὅπως ἔλεγαν οἱ Γέροντες τῆς ἐρήμου. Ὕστερα, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, τήν Θεία Εὐχαριστία, ὅπου γινόμαστε ἕνα μέ τόν Χριστό καί μέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας μέσα στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Καί τά δύο ἀλληλοπεριχωροῦνται. Τό ἕνα ὑπάρχει μέσα στό ἄλλο.

Ἡ Ὁδός τῆς Θεογνωσίας ἀφορᾶ τήν κοινωνία κάθε ἐποχῆς καί τή δική μας.

Οἱ παθογένειες τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἀπό τήν Πτώση καί μετά εἶναι στήν οὐσία τους ἴδιες. Ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία, εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν παθῶν καί μεταφράζεται σέ ὑλοφροσύνη καί φιληδονία, ματαιοδοξία καί κενοδοξία –τελικά, σέ εἰδωλολατρεία…

Ὡς Νεοέλληνες ἔχουμε ἐπιστρέψει στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή καί δέν τό καταλάβαμε. Υἱοθετοῦμε σήμερα κάθε λογῆς διαστροφή πού συνάντησε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν κόσμο τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἕναν κόσμο παραδομένο στή διαφθορά καί στά πάθη καί ἀπομακρυσμένο ἀπό τήν ἀγωνία τῶν μεγάλων Ἑλλήνων φιλοσόφων γιά τό «κατά λόγον ζῆν» τοὐλάχιστον, ἐφ’ ὅσον δέν μποροῦσαν μόνοι τους νά προσεγγίσουν τό «κατά Θεόν ζῆν».

Ἀπέναντι σ’ αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα τῆς παρακμῆς καί τῆς ἀποστασίας, ὡς δρόμος ἀντίστασης καί ἐλευθερίας, προβάλλει τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῶν ὁποίων σήμερα τιμᾶμε καί τῶν ὁποίων προσκυνοῦμε τά χαριτόβρυτα λείψανα.

Λόγω της κακοκαιρίας η λιτάνευση της ιστορικής Εικόνας των Αγίων Μαρτύρων καθώς και των Ιερών Λειψάνων πραγματοποιήθηκε περιμετρικά του Ναού προς ευλογία και αγιασμό της πόλης.

Ευγνώμονες ευχαριστίες προς τους αγίους Αρχιερείς που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή του για να συνεορτάσουν μαζί με τον Ιερό Κλήρο και τον ευλογημένο ακριτικό λαό του Κιλκίς εξέφρασε ο οικείος Ιεράρχης κ. Βαρθολομαίος στη σύντομη προσλαλιά του, ευχαριστώντας παράλληλα τους εντιμότατους άρχοντες και τον λαό του Θεού που παρά την κακοκαιρία μετείχαν της λαμπρής πανηγύρεως, συνεχάρη όλους όσοι εκοπίασαν για τη διοργάνωση των όλων λατρευτικών Ακολουθιών αλλά και των εκδηλώσεων και ευχήθηκε εγκαρδίως προς όλους να έχουν πλούσια τη χάρη των Αγίων που στέκουν ως άγρυπνοι Φρουροί όλων των Κιλκισιωτών.

Στη Θεία Λειτουργία μετείχαν προσευχητικώς ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ο Βουλευτής του Νομού κ. Πέτρος Παππάς, ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Δημήτριος Κυριακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, ο Δήμαρχος Στρώμνιτσας κ. Κοστα Κονσταντίνοφ ο Ταξίαρχος της 71ης Α/Μ Ταξιαρχίας “Πόντος” κ. Αναστάσιος Κυριακίδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής του Νομού κ. Δημήτριος Μικρός, ο Υποδιοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού κ. Χρήστος Γκαντίδης, Αντιδήμαρχοι του Κιλκίς, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Επιστημονικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Φορέων, κ.α.

Συμμετείχαν επίσης μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως με τις ελληνικές σημαίες των Σχολείων τους, αντιπροσωπεία των Οδηγών και των Προσκόπων και μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.