Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς, τούς θεράποντες τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί εἰδικότερα τούς ἀγγειολόγους καί ἀγγειοχειρουργούς προσκληθείς τιμητικῶς ὅπως χαιρετίσω τό ἀξιόλογο συνέδριό σας, τό 28ο Παγκόσμιο Λεμφολογικό Συνέδριο καί πράγματι εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας καλή του ἐπιτυχία.

Ὁ ἐξαίρετος πρόεδρος καί διοργανωτής τοῦ παρόντος συνεδρίου φίλος ἰατρός κ. Εὐάγγελος Δημακᾶκος ἐργάζεται ὡς εἶναι γνωστόν μετά πολλοῦ ζήλου, ἐπιστημονικῆς ἀκρίβειας, ὑπευθυνότητας καί σοβαρότητας στόν ἰατρικό του αὐτό τομέα, ἔχει προσφέρει πολλά τόσο στήν ἐπιστήμη ὅσο καί στή θεραπεία τῶν ἀσθενῶν συνανθρώπων μας. Συγχαίρομεν καί ἐπαινοῦμεν τόν ἰατρικόν του ζῆλον πράγματι στούς δύσκολους καιρούς.

Γνωρίζετε ὡς ἰατροί ὅτι οἱ λεμφαδένες ἀποτελοῦν ἕνα πολύ ζωτικό τμῆμα τοῦ ὅλου ἀνοσολογικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί καλεῖσθε νά μελετήσετε ἀκόμη περισσότερο τά ποικίλα προβλήματα πού παρουσιάζονται, νά δώσετε λύσεις, νά βοηθήσετε ἐν γένει καί ἐσεῖς στήν πρόοδο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί πρακτικῆς.

Νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπικροτεῖ καί καταφάσκει τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί εἰδικότερα τήν ἰατρική ἔρευνα καί ἐπιστήμη καί εὐλογεῖ αὐτό πού εἶναι γιά τήν ὑγεία, θεραπεία καί γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γνώση οὐδόλως καταφρονεῖται γιατί ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ καί τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι καλλιτέχνημα τοῦ θείου Δημιουργοῦ. Σέ μᾶς ἐπαφίεται ὁ σεβασμός, ἡ τιμή, ἡ διατήρηση του σέ ὑγιεινή κατάσταση, ἡ ἐφαρμογή τῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί δι’ αὐτοῦ, τοῦ σώματος. Αὐτό ἔπραξαν οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, ὁ ἰαματικός Παντελεήμων, ὁ σύγχρονος καθηγητής τῆς Χειρουργικῆς ἅγιος Λουκᾶς τῆς Κριμαίας.

Εὔχομαι καί πάλιν καλή ἐπιτυχία στίς εἰσηγήσεις, ἄριστα συμπεράσματα καί πᾶν θεῖον δώρημα στή ζωή σας καί στήν ὅλη ἰατρική κοινότητα.

Μετ’ εὐχῶν πολλῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.