Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Γκανάς Ἐκπρόσωπος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00
Καλησπέρα σας, ἐν πρώτοις θά ἤθελα νά μεταφέρω τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πρός ὅλους ὅσους εἶναι σήμερα ἐδῶ καί κυρίως πρός τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, πού ἑτοίμασε αὐτή τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα Ἡμερίδα.

Ὅταν ἔλαβα τή σεπτή ἐντολή νά ἐκπροσωπήσω τόν Μακαριώτατο, συνειδητοποίησα μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση, ὅτι τό θέμα τῆς Ἡμερίδας, δέν ἦταν ἕνα θέμα πού θά μπορούσαμε νά τό χαρακτηρίσουμε ἀκαδημαϊκό ἤ ἀκόμα χειρότερα σχολαστικό, γιατί στά μυαλά πολλῶν ἀνθρώπων οἱ πατερικές σπουδές, ἔχουν αὐτό τόν ἀκαδημαϊκό ἤ σχολαστικό χαρακτῆρα.

Στή διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνα, ὁ ἀείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ἔθεσε ὡς προμετωπίδα τοῦ ἔργου του, τό σύνθημα: Ἐπιστροφή στούς Πατέρες. Μέ τίς λέξεις αὐτές δέν σήμαινε, ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε συχνά ἐπισημάνει, τήν τάση πού ἔχουμε συχνά ὅλοι μας, νά παραπέμπουμε σέ ἀποσπάσματα καί σέ περικοπές τῶν πατερικῶν ἔργων, ἀποκομμένα ἀπό τό συγκείμενό τους. Γιά τόν Πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκυ, ἡ ἐπιστροφή στούς Πατέρες, σήμαινε τό νά ζήσουμε μιά ζωή ὅπως αὐτοί, νά ζήσουμε τίς ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων Πατέρων καί νά ἀποκτήσουμε τό φρόνημα τῶν Πατέρων, ὅπως ὁ ἴδιος συχνά ὑποστήριξε.

Σέ ἕνα συνέδριο πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του, ὅταν κάποιος σύνεδρος ὑποστήριξε πώς ἡ ἐποχή τῶν Πατέρων εἶχε παρέλθει, ὁ ἴδιος εἶπε κάτι τολμηρό: Ἡ ἐποχή τῶν πατέρων δέν ἔχει παρέλθει. Ἐγώ εἶμαι ἀκόμα ζωντανός. Ἡ φράση αὐτή δέν εἶχε ἕναν ἐγωϊστικό ἤ -ἀκόμα χειρότερα- ναρκισσιστικό χαρακτήρα. Σήμαινε ὅτι ὁ Πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ, εἶχε κάνει πράξη αὐτό πού ὁ ἴδιος εἶχε θέσει ὡς προμετωπίδα τοῦ ἔργου του. Εἶχε δηλαδή προσπαθήσει, ὅπως καί ἐμεῖς θά πρέπει νά προσπαθοῦμε ὅλοι μας, νά εἴμαστε ἀκόλουθοι τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μέ τίς ζωές μας νά συνεχίζουμε τό ἔργο τους καί τό φρόνημά τους.

Κι’ ὅπως στήν πατερική ἐποχή οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν μεγάλα θέματα πού εἶχαν προκύψει τότε, ὅπως τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Λόγου -στίς πρῶτες οἰκουμενικές συνόδους- ἤ ἀργότερα στόν 14ο αἰῶνα, τή σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου, τή φύση τῆς προσευχῆς, τή δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά συμμετέχει στίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καί νά φτάνει στή θέωση, ἔτσι, ἡ ἐποχή τῶν Πατέρων δέν ἔχει παρέλθει καί ὅσο ὑπάρχουν χριστιανοί πού θέλουν νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό φρόνημα τῶν Πατέρων, ὑπάρχουν νέα ἐρωτήματα καί νέα θέματα.

Χαίρομαι λοιπόν, πού σήμερα οἱ ἀξιόλογοι ὁμιλητές, θά μᾶς ἀναλύσουν αὐτό τό ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον θέμα, γιά τό ὁποῖο ἤδη ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἕναν πολύ περιεκτικό πρόλογο, μιά εἰσαγωγή: τό θέμα τοῦ Μετανθρωπισμοῦ. Ἐπειδή τό πρόγραμμα εἶναι πυκνό καί σφιχτό δέν θά ἤθελα νά στερήσω ἄλλο χρόνο ἀπό τούς ὁμιλητές, θά περιμένω καί ἐγώ, ὅπως νομίζω ὅλοι μας, μέ πολύ ἐνδιαφέρον αὐτά πού ἔχουν νά μᾶς ποῦν. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.