Χαιρετισμοί Δ’, Παρασκευή 5 Απριλίου (Πρωτότυπο)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Οι Χαιρετισμοί της Παρασκευής 5 Απριλίου 2019. Ακάθιστος Ύμνος: Δ’ στάση των χαιρετισμών της Θεοτόκου. Από το πρωτότυπο κείμενο. Ο Ακάθιστος Ύμνος, οι τόσο δημοφιλείς «Χαιρετισμοί» στην Παναγία, είναι ένα από τα πιο σημαντικά υμνογραφικά κείμενα της βυζαντινής περιόδου.