Αφού πέρασε και το προεκλογικό διάστηµα χωρίς να τακτοποιηθεί κάποια από τις εκκρεµότητες επί των οφειλοµένων προς τον αγροτικό κόσµο, από δω και µπρος µπαίνουµε σε… καλοκαιρινούς ρυθµούς.

Εκτός από τα 30,5 εκατ. ευρώ de minimis που εγκρίθηκαν και θα πάρουν πρώτα το δρόµο για τους λογαριασµούς των δικαιούχων παραγωγών, τα υπόλοιπα από την περσινή ενιαία και τα προγράµµατα πάνε για τα µέσα Ιουνίου. Χαρακτηριστικές οι δύο σχετικές ανακοινώσεις του Οργανισµού Πληρωµών, σύµφωνα µε τις οποίες αφενός οι βιοκαλλιεργητές µπορούν να προβούν σε διορθώσεις µέχρι τις 28 Μαΐου και αφετέρου οι δικαιούχοι των αυτόχθονων φυλών να καταθέσουν παραστατικά µέχρι τις 31 του µήνα.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022 σχετικά µε το πρόγραµµα των Βιολογικών τοποθετείται για τα µέσα του επόµενου µήνα, αφού πρώτα οι απορριπτόµενοι βιοκαλλιεργητές ξαναστείλουν τα στοιχεία των συµβάσεών τους. Αντίστοιχα και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων. Μάλιστα, τονίζεται ότι τα παραστατικά αυτά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

Σηµειώνεται αρµοδίως ότι τα αποτελέσµατα του νεότερου ελέγχου και στα δύο προγράµµατα θα ληφθούν υπόψη στην πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022, ενώ ο Οργανισµός Πληρωµών τονίζει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ανελαστικά, δεδοµένου ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022.

Αιτήσεις ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων νησιών και Κρήτης

Εν τω µεταξύ, µέχρι τις 17 Ιουλίου θα παραµείνει ανοιχτή η πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έκτακτη ενίσχυση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους νησιωτικών περιοχών και Κρήτης. Πρόκεται για τη διάθεση ποσού ύψους 8 εκατ. ευρώ εφάπαξ σε 12.000 κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους, ανάλογα µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου. Όπως σηµειώνεται, η οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί ανά ζώο και παρέχεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/12/2021, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται µε βάση των αριθµό του ζωικού κεφαλαίου (αιγοπρόβατα) ως εξής:

Κρήτη

1-100 ποσό ενίσχυσης 250 ευρώ
101-200 ποσό ενίσχυσης 500 ευρώ
201-300 ποσό ενίσχυσης 650 ευρώ
301-500 ποσό ενίσχυσης 800 ευρώ
501 και πάνω ποσό ενίσχυσης 900 ευρώ
Λοιπά νησιά

1-100 ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ
101-200 ποσό ενίσχυσης 550 ευρώ
201-300 ποσό ενίσχυσης 700 ευρώ
301-500 ποσό ενίσχυσης 850 ευρώ501 και πάνω ποσό ενίσχυσης 950 ευρώ
Οι κτηνοτρόφοι κάνουν αίτηση σε ειδική εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί µετά την διαδικασία αιτήσεων και ο έλεγχος και στη συνέχεια η διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.