Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι…».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στόν ὄγδοο μακαρισμό, τόν ὁποῖο ἀναλύσαμε στήν προηγούμενη ὁμιλία, ὁ Χριστός μακαρίζει ὅσους θά διωχθοῦν, ἐπειδή ἀγωνίζονται νά ζοῦν μία ἐνάρετη ζωή, σύμφωνα μέ τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὅσους ἀποφεύγουν μέ κάθε τρόπο τήν ἀδικία καί τήν ἁμαρτία, καί τούς ὑπόσχεται ὅτι θά κερδίσουν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ὁ μακαρισμός αὐτός συνεχίζεται κατά μία ἔννοια στόν ἔνατο καί τελευταῖο μακαρισμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ὁ ὄγδοος δέν μακαρίζει τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά κάποια ἀρετή, ἀλλά γιατί ὑποφέρουν γιά χάρη τῆς σταθερότητός τους στήν ἐνάρετη καί εὐσεβῆ ζωή καί τήν πίστη τους.

«Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γάρ ἐδίωξαν τούς προφήτας τούς πρό ὑμῶν».

«Εἶστε μακάριοι», λέγει ὁ Χριστός, «ὅταν σᾶς κοροϊδέψουν καί σᾶς διώξουν καί ποῦν ἐναντίον σας κάθε κατηγορία ψεύτικη, ἐπειδή πιστεύετε σέ μένα. Νά χαίρεσθε καί νά ἀγάλλεσθε, γιατί ὁ μισθός σας θά εἶναι πολύς στούς οὐρανούς. Διότι ἔτσι ἐδίωξαν καί τούς προφῆτες πρίν ἀπό σᾶς».

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ μακαρισμός αὐτός ἔχει στενή συγγένεια μέ τόν προηγούμενο, ὥστε ὁρισμένοι τόν θεωροῦν ὡς ἕναν. Ἔχει ὅμως καί μία διαφορά. Στόν μακαρισμό «τῶν δεδιωγμένων ἕνεκεν δικαιοσύνης» μακαρίζονται οἱ ἄνθρωποι πού ὑποφέρουν διωγμούς, γιατί εἶναι δίκαιοι καί ἐνάρετοι.

Στόν τελευταῖο ὅμως μακαρισμό τί λέει: «Μακάριοι εἶναι αὐτοί πού καταδιώκονται, δυσφημοῦνται, συκοφαντοῦνται, γιατί ὁμολογοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό».

Μάλιστα, ὁ ἱερός Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι αὐτός ὁ μακαρισμός ἀναφέρεται μᾶλλον στούς ἀποστόλους καί διδασκάλους καί μάρτυρες καί ὁμολογητές, γι’ αὐτό καί τούς παρομοιάζει μέ τούς προφῆτες.

Ὡστόσο, ὁ μακαρισμός ἰσχύει καί γιά τόν κάθε Χριστιανό. Εἶναι ὁ τελευταῖος κρίκος τῆς ἁλυσίδας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπαραίτητος γιά νά ὁλοκληρωθεῖ. Εἶναι ἡ στέγη στό σπίτι τῶν ἄλλων μακαρισμῶν.

Εἶναι τό ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ πιστοῦ καί εὐσεβοῦς χριστιανοῦ, τόν ὁποῖο περιγράφει ὁ Χριστός στούς προηγούμενους μακαρισμούς, ἀλλά συγχρόνως εἶναι καί ἡ ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ χριστιανός πληροῖ τά χαρακτηριστικά πού ἤδη ἀναφέρθηκαν.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Χριστός ἄρχισε σχεδόν τή διδασκαλία του μέ τούς μακαρισμούς, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἴπαμε καί στήν πρώτη ὁμιλία μας, περιγράφουν τά χαρακτηριστικά πού πρέπει νά ἔχει κάθε πιστός χριστιανός.

Καί εἶναι τόσο μεγάλη ἡ σημασία καί ἡ σπουδαιότητα τῶν μακαρισμῶν γιά τήν πνευματική μας ζωή ἀλλά καί τόσο μεγάλη ἡ ὠφέλειά μας, ὅταν τούς διαβάζουμε ἤ τούς ἀκοῦμε, ὥστε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅρισαν νά διαβάζονται ἤ νά ψάλλονται στίχοι τῶν μακαρισμῶν σέ πολλές στιγμές τῆς θείας λατρείας, ὥστε νά ἔχουμε ὅλοι τήν εὐκαιρία νά τούς ἀκοῦμε καί νά διδασκόμεθα ἀπό αὐτούς.

Κυρίως ὅμως γιά νά ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό πρότυπο πού σκιαγράφησε ὁ Χριστός στούς μακαρισμούς, ὁ ὁποῖος γιά χάρη μας «ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών» καί θά τόν δοῦμε καί πάλι σέ λίγες ἡμέρες ὡς βρέφος μέσα στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ νά μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς.

Ἄς τόν προσκυνήσουμε καί ἐμεῖς μέ εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη καί ἄς τόν παρακαλέσουμε νά γεννηθεῖ καί μέσα στήν δική μας ψυχή, γιά νά τήν ἁγιάσει καί νά μᾶς καταστήσει ἀληθινά μακάριους, ἀληθινά εὐτυχεῖς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.