Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Η Γέννηση του Χριστού και η αναγέννηση του ανθρώπου».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων:

Ἑορτάσαμε μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα θαύματα πού συνέβησαν ποτέ στόν κόσμο. Ἑορτάσαμε τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, ἕνα γεγονός καί ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο δεν εἶχε συμβεῖ ποτέ προηγουμένως, ἀλλά οὔτε καί θά ἐπαναληφθεῖ ποτέ στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Θεός «ἐκένωσεν ἑαυτόν» γιά χάρη τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. Ἔκλινε οὐρανούς καί κατέβηκε στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο Θεό. Ἔλαβε δούλου μορφή, γιά νά ἐνδύσει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο καί πάλι μέ τήν πρώτη στολή καί νά τόν κάνει κληρονόμο τῆς βασιλείας του.

Ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά τοῦ μεγάλου καί κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος πού ἑορτάσαμε κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, τήν ἡμέρα τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου μας, θά ἦταν ἀρκετά γιά νά ἑρμηνεύσουν τή μοναδικότητά του καί νά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουμε γιατί ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξε τή ροή τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, γιατί ἔκανε τή μεγάλη τομή πού διῄρεσε τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος σέ πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν. Ὅμως ἡ σημασία καί ἡ μοναδικότητα τῶν Χριστουγέννων δέν περιορίζεται μόνο στά χαρακτηριστικά αὐτά. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο συνέβη ἐφάπαξ καί μέ τήν πραγματοποίησή του ἄλλαξε τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους. Εἶναι κάτι μεγαλύτερο καί σημαντικότερο ἀπό αὐτό. Εἶναι ἕνα θαῦμα διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενο στούς αἰῶνες μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἕνα θαῦμα τό ὁποῖο παράγει ἀποτελέσματα καί μετά ἀπό εἴκοσι αἰῶνες καί θά συνεχίσει νά παράγει «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

«Χαῖρε δι᾽ ἦς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης, χαῖρε δι᾽ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις», λέμε στόν πρῶτο οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ἡ γέννηση τοῦ Κτίστου συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν ἀναγέννηση τῆς κτίσεως. Ἡ γέννηση τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ ἐν χρόνῳ, ἀναγεννᾶ τήν κτιστή φύση καί φυσικά τόν ἄνθρωπο καί τῆς προσφέρει τήν αἰωνιότητα.

Τό θαῦμα, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ ἀνά τούς αἰῶνες στόν ἄνθρωπο τό μέγα θαῦμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, συνδέεται κατά ἀγαθή συγκυρία μέ τή χρονική ἀλληλουχία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς εἰσόδου μας στόν νέο χρόνο. Καί παρότι ἡ δεύτερη ἑορτή, αὐτή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, δέν συνδεόταν ἐξ ἀρχῆς μέ τήν πρώτη, τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλληλουχία τους σήμερα μᾶς δίδει τήν εὐκαρία νά συνειδητοποιήσουμε τή σχέση καί τήν ἐπίδραση πού ἔχει καί πρέπει νά ἔχει ἡ πρώτη στή δεύτερη, ἡ γέννηση δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἑορτάσαμε, στό νέο ἔτος στό ὁποῖο θά εἰσέλθουμε σέ λίγες ἡμέρες. Διότι, ἐάν ὁ Χριστός σαρκώθηκε καί ἦλθε στή γῆ γιά νά ἀνακαινίσει τόν ἄνθρωπο, ὁ νέος χρόνος εἶναι ἡ εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει νά ζήσουμε αὐτή τήν ἀνακαίνιση, ὄχι μόνο στιγμιαῖα ἀλλά βαδίζοντας τόν νέο χρόνο «ἐν καινότητι ζωῆς».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.