Σε δεύτερη συμπληρωματική ανακοίνωση προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι Δικηγόροι των μοναχών σχετικά με το ρόλο του Δρ. Αναστάσιου Βαβούσκου στην υπόθεση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Για σκοπούς αποκατάστασης της αλήθειας και πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού, επιθυμούμε συμπληρωματικά να τονίσουμε, ότι ο Δρ. Αναστάσιος Βαβούσκος, υπό αυτήν την ιδιότητα, δηλαδή του κληρικού, εκπροσωπεί και χειρίζεται την υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και μόνο ως προς την εκπροσώπηση των μοναχών ενώπιον των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Τα ανωτέρω αναιρούν τα περιεχόμενα στην κατατεθείσα καταγγελία, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του Νόμου περί Δικηγόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως, ατυχώς για τον καταγγέλλοντα, ο Νόμος περί Δικηγόρων δεν εφαρμόζεται και τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους παρακάτω εκτιθέμενους λόγους:

Τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια δεν είναι δικαστήρια υπό την έννοια, που το άρθρο 2(1) του Νόμου περί Δικηγόρων προσδίδει στον όρο «Δικαστήριο», υπό τον οποίο όρο περιλαμβάνονται αποκλειστικά το Ανώτατο ή κάθε άλλο δικαστήριο κατώτερο τούτου και οποιοδήποτε δικαστής αυτών.

Συνεπώς, τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, ως δικαστήρια μη κατώτερα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου Νόμου και κατόπιν τούτου, ο Νόμος περί Δικηγόρων δεν εφαρμόζεται στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Ως προς τα συγκεκριμένα δικαστήρια, εφαρμόζεται ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και ειδικότερα το άρθρο 26 δ΄ (Παράρτημα Β΄, Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΙΙ. Ποινική Δικονομία, Β΄ Κύρια Διαδικασία), κατά το οποίο ο κατηγορούμενος επιλέγει ως συνήγορο: α) ή κληρικό, β) ή δικηγόρο πενταετούς πραγματικής ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος στην
Κύπρο που είναι μέλος της Εκκλησίας της Κύπρου. Αμφότεροι, λοιπόν, οι δικηγόροι εκπροσωπούμε τους κληρικούς ενώπιον της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης συμφώνως προς τα προβλεπόμενα από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και ουδέν κώλυμα υπάρχει και για τους δύο δικηγόρους, συνηγόρους των μοναχών, να εκπροσωπούν αυτούς ενώπιον των οργάνων που υπηρετούν την εκκλησιαστική δικαιοσύνη στην Κύπρο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.