Αἱ ἄτυπες συνομιλίες μεταξὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας πραγματοποιήθηκαν στὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, εἰς τὸ Φανάριον, ἀπὸ τῆς 8ης ἕως 10ης Ἰουνίου 2022.

Τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπετέλεσαν ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ καὶ συνπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπισήμου τούτου Διαλόγου· ὁ Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος· ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰὼβ καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρῆστος Χρηστάκης, ὀρθόδοξος γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης.

Τὴν Ἀγγλικανικὴ Κοινωνία ἐξεπροσώπησαν ὁ Ἀγγλικανὸς συνπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπισήμου τούτου Διαλόγου, Ἀρχιεπίσκοπος κ. Richard Clarke, ἐκ Ἰρλανδίας· ὁ Αρχιεπίσκοπος κ. Michael Lewis, ἐπικεφαλῆς τῶν Αγγλικανών τῆς Μέσης Ἀνατολῆς· ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Δρ. William Adam, νέος ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας· καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος κ. Neil Vigers, ἀγγλικανὸς γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης.

Οἱ δύο Ἀντιπροσωπεῖες ἀντάλλαξαν πληροφορίες γιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ θέματά τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Οἱ ὀρθόδοξοι ἐκπρόσωποι ἐνημέρωσαν τοὺς ἀγγλικανοὺς γιὰ διάφορα τρέχοντα ζητήματα ἀλλὰ καὶ δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθὼς καὶ γιὰ διάφορες ἐξελίξεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γενικώτερα. Μετὰ τὴν παρουσίαση τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν, ἀκολούθησε συζήτηση κατὰ τὴν ὁποία ἐδόθηκε εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων.

Τοὺς ἐκπροσώπους ἐδέχθη σὲ ἀκρόαση ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τὴν σημασία ποὺ ἀποδίδει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στοὺς διμερεῖς διαλόγους μεταξὺ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὴν Ἀγγλικανικὴ Κοινωνία.

Τὸ βράδυ οἱ εκπρόσωποι παρηκολούθησαν τὸν Ἑσπερινὸ γιὰ τὰ Σεπτὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ τοῦ Μπαλουκλῆ.

Ἀκολούθησε ἐπίσημο δεῖπνο σὲ ξενοδοχεῖο στὸ κέντρο τῆς Πόλεως, στὸ ὁποῖο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ἐξεπροσώπησε ὁ Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ.

Τὴν 10η Ἰουνίου 2022 οἱ Σύνεδροι παρέστησαν κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι, ἐπίσης γιὰ τὰ Σεπτὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Πατριάρχου.

Τὶς τρεῖς αὐτὲς ἡμέρες συνεδρίασε καὶ ἡ οργανωτική ἐπιτροπὴ τοῦ Διαλόγου γιὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς Ὁλομελείας τῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ θὰ λάβειν χώρα τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλη στὴν Ἀθήνα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.