Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024 στις 14:00.

«Υπηρεσιακούς Γραμματείς» αναζητούν συνολικά 14 υπουργεία της κυβέρνησης, με ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και τίτλους σπουδών.

Συγκεκριμένα, τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Τα 14 υπουργεία που θα γίνουν οι προσλήψεις
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Εσωτερικών
Υγείας
Υποδομών και Μεταφορών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ανάπτυξης
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Δικαιοσύνης
Πολιτισμού
Μετανάστευσης και Ασύλου
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τουρισμού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Οι κωδικοί για την υποβολή αιτήσεων
Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.