ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) των διαγωνισμών που γίνονται, με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το Κτηματολόγιο προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών ετών εκάστη, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο, ήτοι από την 30η/6/2021 έως και την 29η Ιουλίου του 2021.

Διαβάστε ολόκηρη την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

-Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών

-Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

-Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) των διαγωνισμών που γίνονται, με ηλεκτρονικό τρόπο

-Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων

-Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.

Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.

Οι νέοι υπάλληλοι(πέραν των 17 θέσεων περιφερειακών συντονιστών μετάπτωσης) θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία του φορέα στον Χολαργό Αττικής, ενώ στα καθήκοντα της θέσης του περιλαμβάνονται συχνά και μετακινήσεις εκτός έδρας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.