ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ: Πότε πραγματοποιείται η πληρωμή για ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού Α21, ποιες είναι οι νέες πρκηρύξεις ΑΣΕΠ για ειδικούς φρουρούς.

ASEP προκηρύξεις Αστυνομίας: Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα. Αν προκύψει ισοβαθμία υποψηφία σε όλα τα κριτήρια, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση

Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού ενστάσεις.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις Αστυνομίας: Τα μόρια των υποψηφίων, υπολογίζονται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, στον οποίο προστίθενται:

3 μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2), 2 μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1), 1 μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (Β2) της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας

1 μονάδα σε υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (Β2), δεύτερης ξένης γλώσσας (εκ των αναφερθέντων)

2 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχιο Δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»
1 μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτων και 3 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας

1 μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης (Β) και 2 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Γ ή Δ ή Ε

10 μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κστά την διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος

6 μονάδες σε υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 4 στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 3 για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και 2 για τέκνο τρίτεκνης οικογενειας

1 μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετησει ως ΕΠΟΠ ή ως εθελοντής 5ετους υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις
5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά

5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός

5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις

ΑΣΕΠ προκηρύξεις Αστυνομίας: Οι ΕΠΟΠ απαιτείται να εχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Αν υποψήφιος εχει υπηρετήσει τουλάχιστον 9 μήνες ως ΕΠΟΠ σε Ειδικές Δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.