Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας ορθοφωνίας για τις μόνιμες προσλήψεις των κλάδων ΠΕ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ΤΕ Πληροφοριών πτήσεων.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες διοριστέων που αφορούν στην πλήρωση ενενήντα δύο (92) θέσεων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) και εννέα (9) θέσεων ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) – Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα (επιτυχόντες, μη επιτυχόντες, απόντες) της πρακτικής δοκιμασίας «Εξέταση Ορθοφωνίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη 1ΓΒ/2023.

Σημειώνεται ότι οι μη επιτυχόντες υποψήφιοι καθώς και αυτοί που δεν προσήλθαν στην πρακτική δοκιμασία, εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της πρακτικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Συντάξεις: Αλλάζει η εισφορά αλληλεγγύης

Αυξήσεις έως 150 ευρώ θα λάβουν 400.000 συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ, λόγω αλλαγών στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης από το υπουργείο Εργασίας είναι να αλλάξει η φιλοσοφία της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) και από οριζόντια να γίνει κλιμακωτή, χωρίς να καταργηθεί, καθώς αποτελεί σημαντικό πόρο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ειδικότερα εξετάζεται η επιβολή της κράτησης όχι σε όλη τη σύνταξη, αλλά στο τμήμα εκείνο που είναι πάνω από την εκάστοτε κλίμακα, με αυξημένο συντελεστή ή εναλλακτικά η επιβολή της κράτησης στο τμήμα της σύνταξης που είναι πάνω από την εκάστοτε κλίμακα, με ίδιο συντελεστή με τον ισχύοντα ή ακόμη και η επιβολή της κράτησης σε όλο το ποσό της σύνταξης, με μείωση του αντίστοιχου ποσοστού στο 50%.

Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων επιβάλλεται σε συνταξιούχους Δημοσίου, ΙΚΑ, Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών, ΕΤΑΑ και ΝΑΤ, με κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει από 1/1/2023 την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβαλλόταν στη φορολογία σε όσους μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η εισφορά αυτή στον ιδιωτικό τομέα έχει ανασταλεί από το 2021.

Αντίθετα, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους που επιβλήθηκε την 1/8/2010 παραμένει και καταβάλλεται κανονικά (στον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ) με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.