ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ: Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Προκήρυξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέσω ΑΣΕΠ

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία – Τα κριτήρια μοριοδότησης

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία

-συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα (2πλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)

-συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,

-αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

-ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018:

Για ατομικό έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια.

Για ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ 25 μόρια.

Για ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ 20 μόρια.

Για ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ 10 μόρια.

-ηλικία:
18 έως 29 ετών : 15 μόρια.

30 έως 44 ετών : 25 μόρια.

45 έως 54 ετών : 35 μόρια.

55 ετών και άνω : 45 μόρια

-10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
-γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια.
-δικαιούχοι ΚΕΑ: 40 μόρια
-ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων : 20 μόρια.

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο

ΑΣΕΠ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την αριθμ. 93/4/06.02.2020 απόφασή
του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων α) Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή Έργων, β) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηματολογίου και γ) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με κωδικό Α 2020, κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών του Φορέα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 10. του ν. 4512/2018 και εξειδικεύονται κατωτέρω ως εξής:
α) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό κυρίως των
έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της έκτασης της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηματογράφησης, τη διαχείριση των δασικών χαρτών, της χαρτογράφησης και των γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και
κάθε έργου του Φορέα, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισμό της
λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον
συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά ορίζονται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.