ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ : Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: κα Παπακωνσταντίνου Αγορή (τηλ. επικοινωνίας: 2131319162) ή κα Σκολαρίκου Ιωάννα (τηλ. επικοινωνίας:2131319156).

To ΑΣΕΠ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ειδικότητα: ΔΕ Φυλάκων, Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες (με 5ωρη ημερήσια απασχόληση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: κα Παπακωνσταντίνου Αγορή (τηλ. επικοινωνίας: 2131319162) ή κα Σκολαρίκου Ιωάννα (τηλ. επικοινωνίας:2131319156).

Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης της ΚτΠ ΑΕ, για την πλήρωση 34 θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

Πρόκειται για θέσεις στελεχών Γενικής Διεύθυνσης Έργων, στελέχους Τμήματος Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής), στελέχους Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης, στελέχους Τμήματος Λογιστηρίου, στελέχους Τμήματος Συμβάσεων, στελέχους Τμήματος Προϋπολογισμού & Χρηματοροών, στελέχους Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, στελέχους Πρωτοκόλλου & Αρχείου 1, στελέχους Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας, στελέχους Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και η προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΑΣΕΠ και της ΚτΠ ΑΕ.

Τα προσόντα

Για όλες τις θέσεις απαιτούνται κύρια προσόντα, τα οποία θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί στις αντίστοιχες θέσεις.

Εκτός από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3) στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο, καθώς και στα ειδικότερα θέματα του κατά περίπτωση αντικειμένου εργασίας, ικανότητες διαχείρισης ομάδων, προγραμμάτων και έργων, καλή γνώση – χρήση της ελληνικής και της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και πληροφοριακών συστημάτων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.