ΑΣΕΠ 6Κ 2018. Βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα του ΑΣΕΠ 6Κ 2018. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Εκδόθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου – ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην εν λόγω Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 624), τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Να σημειωθεί πως προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Μαρτίου 2019 έως και τη 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄), ως ισχύει και του π.δ. 276/2002 «Διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Φ.Ε.Κ. 243/14.10.2002, τ.Α΄).

γ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 220/ 28.9.1998/τ.Α΄) όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/6.8.2004/τ.Α΄).

Δείτε τα αποτελέσματα και τη συνεχεια του ΦΕΚ ΕΔΩ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3 (2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.