Νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση νέας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ που θα αναλάβει την αξιοποίηση των ακινήτων και θα προσλάβει 40 άτομα μέσω ΑΣΕΠ.

Στη Βουλή κατατίθεται το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο επέρχονται αλλαγές στον Φορέα καθώς και νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση νέας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ που θα αναλάβει την αξιοποίηση των ακινήτων θα εκπονήσει αρχικά μελέτες για το βέλτιστο τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα με στόχο τα μέγιστα έσοδα.

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή η εταιρία θα προσλάβει 40 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και τρεις δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή, τουλάχιστον, Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του ΑΣΕΠ Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην Εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

Περισσότερα για τη διαδικασία, τις θέσεις και τα δικαιολογητικά ΕΔΩ στα άρθρα 10 -19

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.