Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 130 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

82 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α)
20 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α)
3 ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ)
18 ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Τ5)
7 ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων τεχνικών έργων) (Τ4/Ι)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ » του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ».

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 21/10/2021 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.